Helhetskoncept för besiktningar ger trygghet och lönsamhet

Från Kiwa Inspecta Besiktning av hissar, entreprenadbesiktning, uppfyllda krav på elrevision, energiutredning och lekplatsbesiktning. Oavsett område har Kiwa Inspecta en trygg och enkel helhetslösning som gör att du som fastighetsägare kan fokusera på verksamheten.


Kiwa Inspecta har kunder inom alla fastighetssegment, från den stora byggentreprenören till den mindre bostadsrättsföreningen.

– Hos oss hittar man det man behöver under ett och samma tak. Våra kunder känner sig trygga med att köpa in tjänster och besiktningar för att de litar på att vi som oberoende part kontrollerar att det blir rätt, säger Yoroh Kamara, Enhetschef Fastighetshälsa Stockholm.

Helhetskonceptet som Kiwa Inspecta har innefattar samtliga ålagda kontroller och besiktningar vilket innebär att fastighetsägaren kan lägga tid och resurser på sin verksamhet, samtidigt som man vet att besiktningarna blir utförda enligt de krav som finns.

– Fastighetsägaren har alltid det yttersta ansvaret för sin fastighet. Att utföra alla kontroller inom tid gör att många problem kan undvikas och att de har en säkerhet om olyckan är framme. Men det är mycket att hålla koll på. Där är vi som helhetsleverantör en oerhörd trygghet som ser till att det blir rätt, säger Yoroh.

Kiwa Inspecta finns i hela Sverige och har 600 experter på 26 kontor spridda i landet. Vi hjälper våra kunder med långsiktig, effektiv kontroll och besiktning av hela fastigheter inom bland annat:

 • Hissar, rulltrappor & portar
 • Ventilation (OVK)
 • Brand- och utrymningslarm
 • Elrevision
 • Energiutredning
 • Expansionskärl
 • Fasad och lekplats
 • Sprinkler & gas
 • Underhållsplaner

För att underlätta och effektivisera arbetet för både medarbetare och kunder har Kiwa Inspecta utvecklat portalen Q3 webb. Här får man enkelt koll på besiktningsläget på alla sina objekt över internet.

– Vår största styrka är just att vi kan avlasta fastighetsägarna. Med vår helhetslösning skapar vi trygghet och lönsamhet för våra kunder, vi erbjuder ett koncept som är unikt i branschen idag. Våra kunder kan lita på att vi skapar förtroende för deras verksamhet, tjänster och produkter, säger Yoroh.

Utöver de vanligaste besiktningarna för hissar, ventilation, rulltrappor, brand- och sprinklerrevision finns man på Kiwa Inspecta även tillgängliga för exempelvis entreprenadbesiktning inom samtliga sektioner. Utöver det erbjuder man bland annat ventilations- och inomhusklimatsutredningar om man har problem med dålig luft eller fukt samt Radonmätningar och analys.

Kiwa Inspecta besiktigar hissar, ventilation, rulltrappor, brand- och sprinklerrevision, men kan även genomföra entreprenadbesiktning inom samtliga sektioner.

Intresset för Kiwa Inspectas tjänster växer och det finns ett rekryteringsbehov inom många olika discipliner. För alla tjänster krävs det en känsla för planering, struktur och kundmöten, tillsammans med gedigen teknisk kunskap från högskola eller liknande och viss arbetslivserfarenhet. Som bolag strävar man efter att ligga i framkant med tekniska lösningar för att kunna skapa ett säkrare samhälle. Kiwa är en global koncern och goda möjligheter till att växa och utvecklas internt finns.

Är du intresserad av att arbeta hos oss på Kiwa Inspecta eller vill du komma i kontakt med oss i kundärenden når du oss på:

www.kiwa.se | se.info.csc@kiwa.com | 010-479 30 00

Lediga tjänster hos Kiwa Inspecta just nu, i urval:

 • Besiktningsingenjör OVK – Flertal orter
 • Besiktningsingenjör EL – Stockholm och Uppsala
 • Besiktningsingenjör Lyft – Flertal orter
 • Besiktningsingenjör Hiss – Stockholm
 • Betongingenjör – Stockholm och Uppsala
 • Besiktningsingenjör Brandlarm och sprinkler – Stockholm
Sponsrat innehåll från Kiwa Inspecta
Annons