[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 19 februari, 2021

Helgtankar: Moms gör Maskrosbarn hemlösa

Det finns egentligen inte mycket mer att tillägga när något så simpelt som moms både försvårar vaccinationer och när Maskrosbarn behöver en ny trygg lokal. Fastighetstidningens Erik Hörnkvist gör ändå ett försök.

Å ena sidan berättelserna som finns att läsa på organisationen Maskrosbarns hemsida:

”Min pappa dricker stora mängder alkohol i perioder, främst under långledigheter. Han är alltid den som blir fullast vid middagar och han dricker ofta alkohol i smyg när han tror att ingen ser eller märker något. Båda mina föräldrar har misshandlat mig fysiskt under hela min uppväxt och att vara hemma har för mig känts väldigt otryggt i perioder.”

[ Annons ]

Å andra sidan ett PM från Finansdepartementet daterat Fi2020/05159:

”I promemorian beskrivs de generella förutsättningarna för en eventuell förändring av mervärdesskattereglerna så att frivillig skattskyldighet blir möjlig även vid uthyrning av lokaler till hyresgäster som inte bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet eller har rätt till återbetalning.”

Prioritetsordningen bör vara enkel här.

Det handlar alltså om organisationen Maskrosbarn, som stöttar barn till föräldrar med missbruks- eller psykiska problem, som blivit uppsagda och har svårt att hitta ny lokal. Och om regelverket för moms som sätter käppar i hjulet när de, och de är bara ett av flera exempel, nu försöker hitta en ny lokal att hyra.

Hunnen så långt uppstår ett dilemma. Finns det något för mig att tillföra?

Det lär varken göra från eller till om jag skriver om hur jätteknasigt detta är. Den slutsatsen drar nog de flesta efter att ha läst artikeln.

Den enda rimliga uppgift som återstår, är att försöka sätta sig in situationen för den stackars tjänsteperson på Finansdepartementets skatte- och tullavdelning som fått frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler på sitt bord.

Jag utgår från att även denne tycker att det hela är jätteknasigt och kvickt måste lösas. Men det går naturligtvis att nyansera. För det första är har frågan om momsfrihet länge drivits på av de svenska ideella organisationerna. Det är kostsamt och krångligt. Det är argument som lär höras även nu när frågan på nytt ses över. Detta även om konsekvensen ju faktiskt blir helt utan lokal att hantera moms i.

Länge var detta inte något större problem. Föreningarna hade sina lokaler och det var sällan aktuellt att ta över en butikslokal eller liknande. I spåret av butiks-, och kanske också, kontorsdöd uppstår det ett behov av en helt annan flexibilitet i lokalutnyttjandet. Att istället kunna få in ideella verksamheter, kultur och idrott i stadsbilden är ju då ett mycket önskvärt alternativ.

Går det att lösa då? Kanske kan man kompensera genom att se över bidrag till föreningarna. Möjligheten finns också att föreningen har någon form av försäljning vid sidan av det ideella där de kan lyfta momsen.

Inte vet jag, men rimligen bör detta inte vara en omöjlighet att lösa.

Det är bråttom (eller tyvärr försent). Fastighetstidningen har också berättat om hur momsreglerna kommer i vägen när vårdinrättningar vill hyra provisoriska lokaler för vaccinering. Det har varit stort fokus på uteblivna vaccinleveranser. Men det är svårt att dra någon annan slutsats än att man missat att förbereda hela den infrastruktur kring vaccinationerna som krävs. En utredare hade rimligen upplyst regeringen om hur momsen kan ställa till det. Fast att tro att det därför också skulle kunna ha varit löst är kanske att önska lite väl mycket.

Min nya kollega Karin Starkman Ahlstedt (välkommen!) har lyssnat på ett seminarium om utmaningen att hitta lämpliga vaccinationslokaler. Det handlar om hur Covid-19 ställer helt andra krav på vaccinationsmottagningar än ett vanligt influensavirus. Det är större risk för smittspridning och en logistisk utmaning man behöver hantera är att den vaccinerade måste vänta kvar en kvart efter vaccineringen, vilket ger behov av stora ytor. Men det finns många kreativa förslag på lösningar. Läs om det här.

Erik Hörnkvist, redaktionschef

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]