[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 26 november, 2021

Helgtankar: Ett bifogat föreläggande

Som av en händelse fick Fastighetstidningens Erik Hörnkvist anledning att återvända till en gammal mejlväxling med den viktiga myndigheten. Han förstod inte så mycket nu heller.

Från: xxxxx xxxx, Stadsbyggnadskontoret
Till: Erik Hörnkvist
Ämne: Dnr 2020-xxxx
Se bifogat föreläggande om komplettering.

Bygglovet för fönsterbyte var så gott som hemma – trodde jag – när mejlet om komplettering från en av Stadsbyggnadskontorets avdelningschefer damp ner i min inkorg. Detta hade föregåtts av åtskilliga turer som i mångt och mycket liknar det som beskrivs i vårt reportage ”Snårig väg till fönsterbyte”.

[ Annons ]

Kanske bör det sägas att jag inte har det minsta emot att en förening som Renoveringsraseriet har åsikter om vad som görs med husets ansikte utåt. Problemet är just det som beskrivs i vår artikel – det är minst sagt förvirrande hur dessa överklaganden hanteras. Som inblandad upplever man ett visst godtycke. Minst sagt.

Men nu handlade det alltså bara om att komplettera med lite formalia för att kontrollplanen skulle anses vara komplett. Snabbt avklarat – om jag bara kunde få en ledtråd om vad den begärda kompletteringen lite mer konkret borde innehålla. Det framgick inte.

Som svar på den frågan fick jag som exempel en kontrollplan från ett annat projekt. Jag ringde den konsult vi anlitat som kontrollansvarig.

Några av punkterna kunde snabbt fyllas i med formalia. Annat var lite svårare:

• Kontrollera att fönster som är avsedda för utrymning har erfoderliga mått.

Eh, fastigheten har inga sådana utrymningsvägar…

• Att utformningskraven uppfylls (osv kring byggnadsverkets historiska värde.)

Här blev herr Kontrollansvarig ytterst förvirrad: ”Det är liksom vad själva bygglovet handlar om, det är ju bygglovshandläggarens sak att godkänna eller inte godkänna fönsterutformningen. Vad menar de att jag ska göra.”

Det hade jag inte den blekaste aning om. Så ännu ett mejl gick iväg till Stadsbyggnadskontoret. Ett mejl där jag ganska utförligt försökte resonera och förstå hur vi skulle bära oss åt för att passera byråkratins nålsöga.

Svaret löd:

”Punkterna ska föras på kontrollplanen och inte skickas via e-post. Skicka en uppdaterad kontrollplan.”

Kanske var detta en sån där Koan? Alltså en sån där gåta som utövare av zenbuddhism mediterar över – ”vad är ljudet av en hand som klappar?”.

Zenbyråkrati? Jag behöll mitt inre fokus och mejlade på nytt och försökte förklara varför det hela tedde sig som ett Moment 22:

”Förstår inte riktigt vad jag ska göra? Uppdaterad kontrollplan var bifogad, på vilket annat sätt ska jag delge er det? Och i samråd med vår kontrollansvarige kom vi fram till att en del av punkterna där ej kunde anses relevanta för vår åtgärd. Själva bygglovsansökan handlar ju i grund och botten om utformningen. Ett godkännande bygger ju på att åtgärden utförs som den beskrivs i ansökan. Det finns en punkt i kontrollplanen att arbetet ska utföras enligt ansökan. Tacksam för svar på vad jag bör göra i.”

Ett ödmjukt formulerat rop på hjälp upp ur den byråkratiska vak jag befann mig i. Men istället för att kasta ut en livlina, efterfrågades det nu vilket diarienummer det hela handlade om. Jag lugnade ner min andning, raderade en kanske något spydig kommentar att den uppgiften väl framgick med önskvärd tydlighet i ämnesraden i vår konversation. Formulerade istället om det dilemma jag upplevde.

Svaret löd:

”Utgå från de exempelpunkter jag skickat så blir det bra.”

Det kan möjligen framstå som att mitt enda syfte är att driva gäck med den kommunala byråkratin.

Vid närmare eftertanke är det nog faktiskt också just vad jag vill.

Men jag kan också förstå dem. I nyss nämnda reportage sticker inte biträdande bygglovschef på Stadsbyggnadskontoret under stol med att man från myndighetshåll också ibland finner sig vara ute på osäker is (val av metafor påverkas troligen av att jag hoppas på skridskopremiär imorgon).

Idag är regelverket svårtolkat och ställer höga krav på den som ska avgöra om en åtgärd kräver lov eller anmälan. Vi vill ha ett system som är tydligt och rättssäkert och bidrar till ett ökat byggande.

Ja, det där sista sa var det visst Märta Stenevi som sa när hon i mitten av juni presenterade Bygglovsutredningen, vars uppgift vara att städa upp i det lapptäcke av regler som Plan-och bygglagen idag består av. Nu är hon inte längre bostadsminister, men dessa reformer kan nog vara rätt bra att genomföra oavsett.

Epilog: Jag kom på att en annan mycket erfaren handläggare varit inblandad i ärendet i ett tidigare skeda. Jag slog hen en signal: ”Äsch, skicka över handlingarna bara”. Nästa dag var bygglovet påskrivet och diariefört.

Erik Hörnkvist, redaktionschef

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]