[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 8 april, 2022

Helgtankar: Den sociala bostadspolitikens återuppståndelse?

Vi närmar oss påsk och vad passar då inte bättre än låta förra veckans största nyhet återuppstå, resonerar Fastighetstidningens Erik Hörnkvist.

Eftersom jag inte ämnar leverera någon krönika kommande långfredag så klär jag mig redan nu i säck och aska och ägnar mig åt en statlig utredning – SOU 2022:14.

Pinad under #bopol,
korsfäst, död och begraven.

[ Annons ]

Det är möjligt att jag extrapolerar Hyresgästföreningens missade chans, Fastighetsägarnas invändning om inskränkt äganderätt, och nu senast Jakob Olofsgårds (L) domutsaga att all skuld inte ska läggas på regeringens utredare aningens för långt. Men utifrån de högt ställda förväntningarna på utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning var det en påtaglig besvikelse från flera håll när betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad slutligen presenterades. Som Martin Lindvall diplomatiskt uttryckte det ”Ett ramverk som måste fyllas med mer innehåll”.

Men det framstår mer och mer som att Karolina Skogs utredning kommer uppstå som en vattendelare i ett Sverige som länge saknat vad som faktiskt kunnat kallas social bostadspolitik.

Nederstigen till remissrunda,
på tredje dagen uppstånden igen

ifrån de döda.

Inte så mycket för de konkreta förslagen, som begränsades redan i direktivet. Utan för påpekandet att varken den generella bostadspolitiken eller mer byggande kan lösa bostadsmarknadens alla problem. ”Historien visar att inga generella socialpolitiska reformer så här långt har lyckats nå ut så brett att de undanröjer behovet av att rikta åtgärder till särskilt utsatta hushåll”, står det i början av utredningen.

Det är möjligt att SOU 2022:14, liksom andra försök till reformer på bostadsmarknaden, kort strålar upp efter fullgången remisstid för att sedan begravas i arkivet. Men Karolina Skogs utredning kan ändå bli starten på en ny giv i bostadspolitiken. (Jag enbart noterar möjligheten att använda liknelsen ett nytt bostadspolitiskt testamente).

Så här säger exempelvis den välmeriterade bostadsforskaren Martin Graner:

– Det viktigaste med Karolina Skogs utredning är att man verkligen sätter fingret på de stora bostadssociala utmaningar vi står inför och som funnits under längre tid. Man tydliggör att vi aldrig egentligen haft en generell bostadspolitik på riktigt.

I en färsk rapport, som skyndats på för att bidra till diskussionen kring SOU 2022:14, visar han hur det i kommuner utan allmännyttiga bostäder blir viktigare med privata fastighetsägare för en inkluderande bostadsförsörjning. Men jämfört med kommuner som har en allmännytta, tas inte samma ansvar för bostadsförsörjningen.

Slarvigt läst skulle det kunna tolkas som att mer allmännytta är enda lösningen. Men si, det menar inte Martin Graner – som pekar på hur privata värdar numera axlar ett allt större socialt ansvar. Då i regel i kommuner med en relativt stark allmännytta. Han pekar på ett det finns en hävstångseffekt. Med en fungerande allmännytta så kan en kommun räkna med att få allt större hjälp av det privata på köpet.

Många menar att det viktigaste förslaget i Karolina Skogs utredning att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att fördjupa frågorna och föreslå större och mer strukturella reformer. Med andra ord en uppmaning att bryta evighetsmantrat om ökat bostadsbyggande. Även om det också måste till, så löser det inte situationen för de som idag står långt utanför den ordinarie bostadsmarknaden.

Därför var jag nyfiken på vad Martin Graner har för syn av möjligheterna att, om denna fortsatta utredning blir av, komma vidare. Min bild är att det hos en stor del av bostadsmarknadens parter finns en vilja och ett driv att komma vidare med frågorna bortom enbart egna särintressen.

Martin Graner delar den uppfattningen och han tror att Karolina Skogs utredning kan pusha vidare i den riktningen.

– Det finns en tydlig vilja till förändring. Jag märker exempelvis hur en del privata fastighetsägare jobbar alltmer likt allmännyttan. Så det finns absolut ett stort intresse att komma vidare med de bostadssociala frågorna och att ta ett ansvar, säger Martin Graner.

Jag tror vi kommer få anledning att återkomma till SOU 2022:14 även framåt hänryckningens tid.

Erik Hörnkvist, redaktionschef

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]