[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 28 maj, 2021

Helgtankar: Debatthaverikommissionens uttalande

I väntan på att en utredning ska smygas ut drar fastighetstidningens Erik Hörnkvist linjer från Bromma till Rosenbad samtidigt som han försöker förstå varför debatten ständigt landar fel.

AW, Gin O’ Clock, dags för slips runt huvudet.

Kalla det vad du vill, och glöm inte att erbjuda ett alkoholfritt alternativ (själv har jag lyckats få en slot-tid till årets vårsalong på Liljevalchs.)

[ Annons ]

Men jag befarar att regeringen kommer att stoppa det hela. (Med regeringen avses den organiserade statsmakten, inte någon gubbig omskrivning av min bättre hälft.)

Jag syftar då inte alls på några nya begränsningsregler för besöksnäringen. Där är vi ju nu så digitalt transformerade att AW lika väl kan hanteras i ett teams-möte. Nä, det handlar naturligtvis om att det på Rosenbad nu finns en färdig utredning som måst desarmeras. Dir. 2020:42 Fri hyressättning vid nyproduktion bör ju rimligen vara en mardröm för S. V kan ju knappast backa från sin utlovade fällning, och det är knappast så att S hoppas att detta istället ska bli den stora valfrågan 2022. Det finns således ett behov att hantera detta diskret. Vad är då bättre än att mejla ut (edit: faxa) ett pressmeddelande just när alla stackars murvlar mest sneglar på kockan uppe i skärmens högra hörn. Det är en list regeringen tagit till tidigare, så varför inte nu?

Utan någon större entusiasm ska det då alltså jagas fatt i ett par kommentarer som svarar med en djup suck. På Rosenbad kan man lugnt invänta måndagen då nyhetsflödet tar ny fart. Lämpligen lanserar man då istället någon ny drakonisk lag som att göra det straffbart att spotta tuggummi på gatan (edit: Det har man visst redan gjort, Prop. 2020/21:198, och Lagrådet har hunnit inflika att de tycker att det är tveksamt om en ringa nedskräpningsförseelse är en så klandervärd handling att den förtjänar att kriminaliseras. Ja ja, kanske istället stävja detta ofog att folk badar från vad som myndigheterna tydligt definierat som solbrygga. Det behöver skyndsamt beivras.)

Lite trist är det naturligtvis också att det mesta redan är sagt kring den kommande utredningen. Att invänta den fullständiga utredningen för att kunna väga alla olika delar mot varandra innan vi skriver är ju så fruktansvärt omodernt.

Men jag kan tycka lite synd om de som inom snar framtid väntas kommentera. Inte för att de tvingas ställa in en efterlängtad AW, (jag hoppas nu dock att regeringen inte är så gemena), utan för att de vet med sig att vad de än säger så kommer det att läsas som något helt annat.

Jag kommer att tänka på när Billy McCormac lyckligt ovetandes om de uppenbara följderna skrev ett debattinlägg om att lägga ner Bromma 2016. Möjligen att Haverikommissionen aldrig behövde kopplas in, men nu fem år sedan berättar han om att det blev ganska så svettigt.

Det finns paralleller mellan debatten om Bromma och nyproduktionshyror.

Uppenbart är tidsaspekten. Mitt uppe i debatten är det omöjligt att veta var vi är om ett par år. Billy McCormac berättar att han blev förvånad att det svängde så snabbt. Att flera av de som väntade med tjära och fjädrar 2016 nu säger i princip samma saker hjälpte föga då.

Här finns också en vägran att se nyanser. Billy McCormac försökte säkert förklara att det handlade om att på 20 års sikt avveckla samtidigt som kapaciteten på Arlanda byggs ut. Men vad hjälpte det när en uppbragd kommunalperson ryar om att det skulle omöjliggöra varje fortsatt kontakt med omvärlden.

Dessa överdrifter saknas inte i debatten om fri hyressättning i nyproduktion. Komma här och hävda någon slags balans mellan hyresvärdens och hyresgästens intressen när alla vet att allt det handlar om är att till varje pris tömma varje lägenhet. Eftersom all diskussion utgår från Stockholms innerstad kan en smärre detalj som den då förlorade hyresintäkten bortses från. Och sett från andra hållet: motståndarsidan är ju riktigt slimma typer som inte drivs av några andra intressen än att kunna fortsätta plocka hem hyressättningsavgifterna – det ska ju byggas pool till villan i sommar.

Billy McCormac tror att det massiva motståndet från näringslivshåll kunde kopplas till att det främst var Miljöpartiet, som uppfattades som näringslivsfientligt, som drev frågan om Brommas avveckling politiskt. Även om hans argument hade en annan utgångspunkt så hade han redan målat in sig i ett hörn.

I veckan lanserades Hyresgästförbundet, en kamporganisation för marknadshyra. De vill alltså ha fria hyror i ordets verkliga bemärkelse. I deras vision är det den som kan bjuda högst som ska få kontraktet. Min tolkning är att det är relativt få fastighetsägare som vill sträcka sig så långt. Med hänsyn tagen till att det trots allt finns marknader med andra förutsättningar än Stockholms innerstad, så innebär det nog ett alltför stort risktagande.

Nu skulle man kunna tro att det för reformförespråkarna kunde vara en fördel att få någon utanför sig på skalan. Rent pedagogiskt sätter det den egna ståndpunkten i mindre extrem dager. Men i en debatt som vägrar komplexitet är nog hopbuntning troligare. Hyresgästförbundet blir då istället den som ”talar klarspråk om vad man egentligen vill”.

Vore det inte, i all anspråkslöshet, intressant med en lite mindre ideologiskt predestinerad debatt? Självklart så är frågan djupt ideologisk. Men svaren behöver för den skulle inte vara på förhand givna. Jag tycker att man kan se det ur det lite uttjatade pro market vs pro business-perspektivet. Det är ju trots allt så att dagens hyressättningssystem ibland mer gynnar enskilda företag (pro business) mer än att skapa en balanserad marknad.

Nåväl, återstår att bilägga till protokollet att jag inte har några egentliga åsikter om vare sig Bromma eller fri hyressättning. Inte mer än att jag konstaterar att frågan (främst hyrorna) rymmer betydligt fler dimensioner och större komplexitet än vad de flesta i debatten vill (troligen) eller förmår (troligen inte) att se.

Men nu måsta jag in och uppdatera regeringens pressmeddelanden.

Erik Hörnkvist, redaktionschef

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]