[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 9 oktober, 2020

Helgtankar: Dags att bryta ännu ett tabu

Det rör på sig i politiken. Två partier vill nu se social housing i Sverige. Fastighetstidningens Erik Hörnkvist undrar om man snart även ska våga ta sig an bruksvärdessystemets snårigheter.

Det som länge sågs som en omöjlighet börjar nu ta politisk form.

I veckan öppnade alltså även Centerpartiet för att Sverige bör införa en modell för social housing. Liberalerna får nog sägas vara tydligare det förslag de presenterade någon vecka innan. Där finns också en skiss på hur en svensk modell skulle kunna te sig.

[ Annons ]

Ola Johansson, Centerpartiets bostadspolitiske talesperson, var tydlig med att man inte utvecklat sin politik i detalj. Han betonade att man ville göra det i samarbete med andra partier.

Det var det tillägg som följde efter att han svarat ”Det enkla svaret är ja”.

För där var jag beredd på något annat. Frågan var alltså: ”Ska detta tolkas som ett förslag att införa social housing i Sverige?”

Under den inandning som följde ”Det enkla svaret är ja” gjorde jag mig, vis av erfarenhet, redo för det något mindre enkla svaret. Det är ju nu så att det inte var länge sedan politikersvaret ”Det enkla svaret är ja” i just detta ämne betydde ungefär detta: ”Visst, jag fattar att vad du är ute efter. Så visst, skriv du i rubriken att vi vill ha social housing. Men du får vara så god att då också ta med följande passus där jag redogör för hur vi egentligen inte alls pratar om detta tabubelagda begrepp”.

Det sa han alltså inte.

Det kan spekuleras i vad som fått de två liberala partierna att göra denna förflyttning. Jag kan bara gissa. Men det är väl inte osannolikt att forskaren Anna Granath Hanssons rapport från i vintras kan ha haft en viss betydelse. Dels att hon så tydligt avfärdade påståendet att det skulle finnas ett kausalt samband mellan social housing och införandet av marknadshyror. Dels hur hon, vilket även andra gjorde, tydliggjorde de enorma summor de sociala bostadslösningarna kostar kommunerna idag.

Nu blir det intressant vem som först vågar ge sig på nästa tabu – för det är väl närmast vad det är – bruksvärdessystemet.

Och om jag ska gissa igen så tror jag att forskaren Haymanot Baheru kan spela en viss roll. Och så väldigt praktiskt då att vi har en intervju där hon diskuterar slutsatserna i sin avhandling Hyressättning – Prisets reglering vid bostadshyra.

Det går såklart utmärkt att läsa hennes dryga 700 sidor också. Men då en av hennes poänger är att lagstiftarens kunskaper om regelverket är ganska så tveksamma, så kanske det är lämpligt att börja i det kortare formatet.

Nu blir det en liten utvikning. Ty jag har legat vaken halva natten och försökt komma på vad som skulle ha blivit ett helt annat anslag på det du nu läser. Om förra veckans lilla text handlade om texter som aldrig riktigt blir klara, så handlar det nu om texter som inte blir till alls.

Alltså. Jag fascineras över Haymanot Baherus beskrivning av ett system som genomgått förändringar och anpassningar i så många steg att politikerna troligen inte längre förstår hur det fungerar. Eller kanske snarare inte ser alla de negativa följdverkningar systemet leder till. Den tes jag tänkte driva var hur politikerna därmed heller inte inser behovet av ett politiskt initiativ på området. Jag inbillar mig att det skulle gå att dra någon historisk parallell där det politiska systemet, ovetandes om konsekvenserna, byggt upp en byråkrati som på samma sätt blir självuppfyllande. Det hade nog kunnat bli en intressant text. Enda problemet är att jag inte lyckades komma på det nödvändiga exemplet.

Så istället återgår jag till att lyfta vad jag anser vara de viktigaste poängerna hos Haymanot Baheru.

Kanske viktigast är hur hon förklarar att det inte enbart är hyresvärdarna som missgynnas i bruksvärdessystemet. Jag tycker du ska läsa vad hon säger om ett systemfel som driver på så kallade renovräkningar.

Viktig är också hennes markering att det inte det minsta handlar om att ta ställning för avreglering och friare hyressättning. Det är den ibland något märkliga ideologiska låsning som jag gissar gör att politiken skyr detta som pesten.

Jag låter hennes slutord bli mina slutord:

– Då blir det mest en massa tyckande utan att verkligen kunna diskutera bruksvärdessystemets för- och nackdelar. Och det trots att hyresgästerna drabbas negativt av systemets utformning. Vi måste ta av oss de ideologiska glasögonen och våga granska det rådande systemet.

Erik Hörnkvist,
redaktionschef

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]