Foto: Shutterstock
Publicerat 15 september, 2023

Helgtankar: ”Alltid upprättande och redo att diskutera hyressättning”

Det påstås att AI kommer kunna lösa många av de utmaningar som fastighetsbranschen står inför. Fastighetstidningens Erik Hörnkvist har utsatt AI för eldprovet och är tveksam.

AI skakar om svensk arbetsmarknad meddelade Aktuellt häromkvällen. Det handlade om en rapport från McKinsey om hur dagens generativa AI har potentialen att automatisera uppgifter som idag tar upp mellan 60 till 70 procents av arbetares tid. Det gäng läkare som intervjuades såg möjligheter att ägna mer tid åt patienterna.

I bostadssektorn läggs massor av tid och resurser på att varje år komma fram till en procentsats. Nu har trepartsmodellen trimmats, framför allt ska det bli tydligare hur bostadsbolagens räntor ska påverka hyreshöjningarna. Förhoppningen är något smidigare förhandlingar i år.

[ Annons ]

Kanske är det mest spel för gallerierna. Men öppningen på förhandlingarna i Stockholm och Göteborg var inte precis någon yogaövning.

Tolv procent, sa Fastighetsägarna.

Orimligt, inte en chans, sa Hyresgästföreningen.

Lika smidigt som vanligt med andra ord.

I vårt kommande nummer har vi pratat med experter som menar att AI kan lösa en hel del av fastighetsbranschens utmaningar. Jag funderar på om inte AI bara skulle kunna säga 6 procent direkt? (Det brukar väl landa där nånstans i mitten).

Hur svårt kan det vara att beräkna fem parametrar och bedöma rimlig avkastning för värdarna kontra rimlig hyreshöjning för hyresgästerna?

Ganska så jäkla omöjligt uppenbarligen. Så här svarar ChatGPT när jag ber hen att lösa 2024 års hyresförhandlingar:

”Jag kan inte utföra en fullständig analys av hyressättning i det svenska hyresrättsbeståndet och föreslå specifika hyresnivåer för år 2024 eftersom jag inte har tillgång till aktuell data eller detaljerade marknadsförhållanden. Hyressättning påverkas av många faktorer, inklusive marknadsförhållanden, geografisk plats, fastighetstyp, efterfrågan och politik. För att få en mer exakt rekommendation om hyresnivåer för år 2024 skulle du behöva rådgöra med experter inom fastighetsbranschen, hyresgästföreningen eller andra relevanta myndigheter som har tillgång till aktuell marknadsdata och kan bedöma de specifika omständigheterna. Om du har några andra frågor eller behöver information om hyresrätter i Sverige är jag här för att hjälpa till!”

Jag vet inte om det bäst tjänar som exempel på AI:s oförmåga, eller som ett digitalt konstaterande av ett dysfunktionellt hyressättningssystem.

Jag tror att Haymanot Wachtmeister skulle hålla med ChatGPT om det senare. Vi bad henne kommentera den sedan i våras inflammerade konflikten mellan Hyresgästföreningen och fyra Malmövärdar och pekar bland annat på ena sidans informationsövertag som en svaghet.

Nu ser man ut att vara på väg mot en lösning i Malmö. Men, om än kanske outtalat, så har stridigheterna där också varit på det mer principiella planet. På sina håll har det nog funnits en förhoppning om att det skulle drivas så långt att det blir en signal till politiken att agera.

Men Haymanot Wachtmeister är rätt övertygad om att lagstiftarna kommer att hållas undan. Jag tycker att det är intressant hur hon menar att fastighetsägarsidan delvis har sig själva att skylla att man blir utspelade i förhandlingarna.

– Hyresgästföreningen har en sådan översikt över hyresnivåerna på marknaden att de vet vilka värdar som kommer gå med på en lägre höjning, och som har ett så stort bestånd att det påverkar övrigas prissättning. Hyresgästföreningen kommer att prioritera att göra upp med dem, resonerar Haymanot Wachtmeister.

Det är alltså samma brist på transparens och översikt som ChatGPT konstaterar.

Jag ska inte sänka trepart 2.0 innan den ens testats skarpt. Men jag har mina tvivel. Såklart att man till slut kommer fram till en procentsats. Men till vilken kostnad? Och då syftar jag inte enbart på förhandlarnas tid och resurser.

Från branschen har man pekat på hur de årliga hyresjusteringarna inte täcker den kostnadsutveckling man nu ställts inför. Det gör det oattraktivt att investera i nya hyresfastigheter och svårt att klara underhåll.

Men jag tror inte att det räcker. Om det ska bli något Saltsjöbadsavtal för hyresrätten, vilket treparten knappast är, så måste man bli tydligare med vad motparten kan vinna på en förändring.

Hur det ska gå till passar jag på. Men jag hoppas på en lite spänstigare diskussion än vad som hittills varit. AI kan vi i alla fall glömma. Jag ber ChatGPT dra en vits i stället:

”Självklart, här är ett skämt om svensk hyressättning: Varför blir svenska hyresvärdar aldrig tråkiga på fester? För de är alltid upprättande och redo att diskutera hyressättning!”

Helt jäkla hopplös, som sagt.

Erik Hörnkvist, redaktionschef

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]