Heimstadens hållbarhetschef, Katarina Skalare. Foto: Hemstaden.
Publicerat 8 december, 2022

Heimstadens klimatmål godkända

Science Based Targets initiative har godkänt Heimstaden Bostads färdplan för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader i linje med Parisavtalet.

SBTi (Science Based Targets Initiative) är ett initiativ som ger stöd till företag att sätta klimatmål www.i linje med vetenskapliga modeller. Hit har all fler fastighetsföretag har valt att ansluta sig. Heimstaden Bostad gjorde det i början av förra året.

– Klimatkrisens allvar kräver att det globala samfundet vidtar verkliga åtgärder. Ge-nom att sätta ambitiösa, vetenskapsbaserade mål som granskats och validerats av oberoende experter, bidrar vi till betydande minskning av växthusgasutsläpp som är nödvändigt för att nå 1,5 gradersmålet”, säger Katarina Skalare, hållbarhetschef på Heimstaden.

[ Annons ]

Bolaget förbinder sig att minska de absoluta växthusgasutsläppen från Scope 1, Scope 2 och Scope 3 kategori med 42 procent till 2030 från basåret 2020. Heimstaden Bostad ska också se till att att bolagets leverantörer som omfattar 27 procent av kostnaden för inköpta varor och tjänster kommer att ha vetenskapsbaserade mål till 2027.

För att nå klimatmålet 2030 har Heimstaden Bostad antagit klimatfärdplan som omfattar investeringar på 7,3 miljarder kronor. I pressmeddelandet betonas att det är väl investerade pengar. Man räknar med  årliga besparingar/intäkter på cirka 420 miljoner kronor, vilket ger en lägsta avkastning på 5,6 procent. Kapitalinvesteringarna (capex) för minskade växthusgasutsläpp förväntas ge en positiv avkastning för Heimstaden Bostad samt minska energi- och elkostnaden för hyresgästerna.

Det räknas upp en rad klimatinvesteringar som man redan gör: ursprungsmärkt förnybar el, bränsleskifte, energileverantörs- och effektivitetsförbättringar och att uppmuntra till energiminskning bland hyresgästerna. Heimstaden Bostad är också på gång med att ersätta fossilbaserad fjärrvärme, kol och individuell naturgas med värmepannor som använder förnybar energi och centrala gaspannor. Nästa år ska bolaget starta ett arbete för att få hyresgästerna att minska sin energianvändning kopplat till indirekta utsläpp.

– Hela organisationen är engagerad i att åstadkomma verklig förändring. Det är vi skyldiga vår planet och framtida generationer. Genom att också engagera leverantörer att sätta vetenskapsbaserade mål, ser vi möjligheter för nya innovationer, samarbeten och minskad risk i värdekedjan, säger Katarina Skalare.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]