Publicerat 28 oktober, 2020

Heimstaden minskade förvaltningsresultatet under tredje kvartalet

Fastighetsbolaget Heimstaden redovisar lägre förvaltningsresultat under tredje kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 1 737 miljoner kronor (1 302), en ökning med 33,4 procent mot föregående år. Det attribueras framförallt till fastighetstransaktioner i Nederländerna och Tjeckien.

Driftnettot uppgick till 1 034 miljoner kronor (789), en ökning med 31,1 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 512 miljoner kronor (590), en minskning med 13,2 procent mot föregående år.

Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder var 96 procent (96) för perioden.

Resultatet före skatt var 3 067 miljoner kronor (2 200).

Resultatet efter skatt blev 2 363 miljoner kronor (1 770), en ökning med 33,5 procent mot föregående år.

"Heimstaden har de allra bästa förutsättningarna för en fortsatt stark tillväxt och för förverkligandet av vårt kundlöfte om att förenkla och förgylla livet genom omtänksamma boenden. Flera års målmedvetet arbete med vår strategi, vårt bestånd och vår organisation har lagt en så robust struktur för bolaget att den rådande coronapandemin, vad vi kan se i dag, trots allt får relativt små konsekvenser för vår verksamhet", säger vd:n Patrik Hall.

Heimstaden, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter1 7371 30233,4%
Driftöverskott1 03478931,1%
Förvaltningsresultat512590-13,2%
Resultat före skatt3 0672 20039,4%
Nettoresultat2 3631 77033,5%

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]