Foto: Shutterstock.
Publicerat 23 september, 2016

Heimstaden förvärvar i Växjö

Heimstadenkoncernen slutför det tidigare annonserade förvärvet av ett bostadsfastighetsbestånd i Växjö om 1 038 lägenheter. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 735 miljoner kronor.

Förvärvet sker genom det med Alecta, Ericsson och Sandvik delägda dotterbolaget Heimstaden Bostad AB.

[ Annons ]

Beståndet, som är beläget i Campus och Teleborg i Växjö, omfattar totalt 1 038 lägenheter och har en uthyrbar yta om 59 520 kvadratmeter. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 735 miljoner kronor vilket motsvarar ca 12 400 kronor per kvadratmeter. Tillträde är planerat den 1 december 2016.

Beståndet är fullt uthyrt och har en genomsnittlig bostadshyra uppgående till 990 kronor per kvadratmeter.

Förvärvet kommer att ske i bolagsform och finansieras genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med koncernens finanspolicy.

– Vi har varit verksamma i mindre skala i Växjö sedan ett antal år och har nu äntligen kunnat komplettera med ett fint bestånd i två attraktiva stadsdelar. Det är glädjande att Växjö kommun valt att samarbeta med Heimstaden i denna transaktion. Heimstaden har nu genomfört transaktioner med de kommunala bolagen i Luleå, Skellefteå samt Växjö och vi ser fram emot fler positiva dialoger med kommuner och andra fastighetsägare runt om i Sverige, säger Patrik Hall, vd Heimstaden.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]