Publicerat 20 januari, 2021

Heimstaden emitterar ytterligare obligationer

Fastighetsbolaget Heimstaden har emitterat ytterligare seniora icke-säkerställda obligationer om totalt 1,4 miljarder kronor, varav 700 miljoner kronor i båda av dess befintliga obligationer 2020/2024 och 2020/2025.

Förfallodatum för de ytterligare obligationerna är den 15 januari 2024 och den 15 oktober 2025. Räntan är rörlig med 3 månaders Stibor plus 319 respektive 394 baspunkter. Obligationerna avses listas på Nasdaq Stockholm.

Likviden från de ytterligare obligationerna kommer att användas till finansiera återköpserbjudandet och förtidsinlösen av Heimstadens seniora icke-säkerställda obligationer om cirka 1,25 miljarder kronor som förfaller den 18 maj i år.

Återstående likvid kommer att användas till allmänna företagsändamål.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]