Publicerat 7 juni, 2021

Heimstaden drar in över 1,1 miljarder kronor genom nyemissioner

Heimstaden tar in 1 125 miljoner kronor genom sin nu slutförda företrädesemission samt en riktad emission av preferensaktier, enligt ett pressmeddelande.

Båda emissionerna har samma teckningskurs på 32 kronor per preferensaktie. Skillnaden ligger i antalet aktier, vilka uppgår till 11,72 miljoner under företrädesemissionen och 23,44 miljoner under den riktade emissionen. Det innebär att 375 miljoner kronor anskaffas genom företrädesemissionen respektive 750 miljoner kronor genom den riktade emissionen.

För de aktieägare som avstod att teckna i företrädesemissionen är utspädningseffekten cirka 18,4 procent av det totala antalet aktier och cirka 2,5 procent av det totala antalet röster. Teckningstiden löpte ut 3 juni.

Heimstaden vill med emissionerna få en balanserad finansiell riskprofil, möjliggöra fortsatt expansion och understödja en förbättrad likviditet i preferensaktierna. Nettolikviden kommer bolaget att använda för att upprätthålla aktieägandet i Heimstaden Bostad samt potentiella direktinvesteringar i fastigheter, står det.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]