Heimstaden och Aptare Fastigheter bildar tillsammans det nya bolaget Heimstaden Projektutveckling med syftet att utveckla bostäder i tillväxtorter i Sverige.
Publicerat 9 oktober, 2015

Heimstaden bildar nytt bolag inom bostadsproduktion

Heimstaden och Aptare Fastigheter bildar tillsammans det nya bolaget Heimstaden Projektutveckling med syftet att utveckla bostäder i tillväxtorter i Sverige.

Heimstaden har idag pågående och kommande projekt om ca 1 000 lägenheter i mellersta och södra Sverige. För att hantera dessa och kommande projekt kommer Heimstaden Projektutveckling AB agera stöd åt både Heimstaden och Nordhalla Fastigheter. Nyproduktion av hyresrätter blir därmed ett komplement till förvärv av existerande hyresfastigheter för Heimstadens och Nordhallas vidare expansion och utveckling i Sverige.

[ Annons ]

Det nystartade bolaget Heimstaden Projektutveckling ägs till lika delar av Heimstaden och Aptare Fastigheter. Verksamheten kommer att ledas av Tomas Carlström som blir vd, och av Jakob Fyrberg som blir affärsutvecklingschef.

Tomas Carlström, som är en av grundarna till Ikano Bostad och verkade som vd under bolagets första tio år, har lång och gedigen erfarenhet av fastighetsutveckling och bostadsproduktion. Jakob Fyrberg har bland annat jobbat på Catella Corporate Finance i Stockholm samt på Ikano Bostad med affärsutveckling.

– Genom vår egenskap som långsiktig ägare av bostadsfastigheter och genom vår erfarenhet kring vilka produkter som efterfrågas kan vi nu leverera bostäder från ax till limpa. Detta ligger i linje med vår önskan om att ha kontroll över alla led i vår verksamhet. Beroende på varje projekts natur kommer hyresrätter att blandas med bostadsrätter eller äganderätter för att bygga det boende som efterfrågas och bedöms vara långsiktig bäst, kommenterar Patrik Hall, vd för Heimstaden och ordförande i Heimstaden Projektutveckling.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]