Publicerat 23 mars, 2021

Hebas styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i fastighetsbolaget Heba kallas till årsstämma torsdagen den 29 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 1,30 kronor per aktie.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen. Det innebär omval av styrelseledamöterna Rolf H Andersson, Tobias Emanuelsson, Lena Hedlund, Christina Holmbergh, Lennart Karlsson och Johan Vogel. Omval föreslås av Lennart Karlsson till styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram på 5 000 aktier. Programmet omfattar anställda inom Heba-koncernen. För att delta i programmet krävs en egen investering i bolagets aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]