[ Annons ]

Investeringar i ny- och ombyggnation som Heba gjort under de senaste åren ger resultat. Bolagets förvaltningsresultat för det första halvåret 2013 uppgick till 44,6 miljoner kronor – en förbättring med 15 procent jämfört med samma period förra året.
Publicerat 7 augusti, 2013

Hebas förvaltningsresultat ökar med 15 procent

Investeringar i ny- och ombyggnation som Heba gjort under de senaste åren ger resultat. Bolagets förvaltningsresultat för det första halvåret 2013 uppgick till 44,6 miljoner kronor – en förbättring med 15 procent jämfört med samma period förra året.

Under onsdagen presenterade Heba sin delårsrapport.

[ Annons ]

”Bolagets intäkter ökade med 7,7% till 123,4 (114,6) Mkr under det första halvåret 2013. En kall inledning på året, höjda priser på fjärrvärme och ett något större fastighetsbestånd har medfört att kostnaderna för värme under perioden har ökat till 17,2 (15,0) Mkr. Men bolagets investeringar tillsammans med en effektiv fastighetsförvaltning bidrar till att hålla ned kostnadsutvecklingen för drift och underhåll.” skriver Lennart Karlsson, verkställande direktör på Heba i bolagets delårsrapport.

  • Hyresintäkterna uppgick till 123,4 (114,6) Mkr.
  • Driftsöverskottet uppgick till 71,1 (63,0) Mkr.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 44,6 (38,9) Mkr, en ökning med 15 %.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 37,4 (78,5) Mkr och på räntederivat till 18,8 (4,2) Mkr.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 78,7 (89,8) Mkr, vilket motsvarar 1,91 (2,18) kr per aktie.
  • Det egna kapitalet var 2 650,4 (2 380,0) Mkr motsvarande en soliditet om
    56,5 (54,8) %. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 20,3 (42,8) Mkr.
  • Substansvärdet uppgick till 80 (75) kr per aktie.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]