[ Annons ]

Heba redovisar ett förbättrat förvaltningsresultat med 6 procent i sin delårsrapport.
Publicerat 6 november, 2014

Heba visar bättre resultat

Heba redovisar ett förbättrat förvaltningsresultat med 6 procent i sin delårsrapport.

I delårsrapporten visar Heba ett förbättrat förvaltningsresultat under årets första nio månader. Jämfört med samma period förra året är ökningen 6 procent, från 73,5 miljoner kronor till 77,9 miljoner kronor. Även hyresintäkterna har ökat jämfört med förra året.

[ Annons ]

  • Hyresintäkterna uppgick till 198,9 (185,9) miljoner kronor.
  • Driftsöverskottet uppgick till 122,6 (113,8) miljoner kronor.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 77,9 (73,5) miljoner kronor, en ökning med 6 procent.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 88,3 (50,0) miljoner kronor och på?räntederivat till -33,7 (21,3) miljoner kronor.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 103,4 (113,0) miljoner kronor, vilket ?motsvarar 2,50 (2,74) kr per aktie.
  • Det egna kapitalet var 2 809,4 (2 684,7) miljoner kronor motsvarande en soliditet om  55,2 (56,4) procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 85,9 (44,6) miljoner kronor.
  • Substansvärdet uppgick till 85 (81) kr per aktie.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]