[ Annons ]

Höjda hyror i befintligt bestånd och färdiga hyror för nybyggnad ledde till en ökad vinst.Det visar fastighetsbolaget Hebas senaste delårsrapport.
Publicerat 7 augusti, 2014

Heba ökar vinsten

Höjda hyror i befintligt bestånd och färdiga hyror för nybyggnad ledde till en ökad vinst.Det visar fastighetsbolaget Hebas senaste delårsrapport.

Heba redovisar en vinst före skatt på 55,4 miljoner kronor för andra kvartalet 2014. Det är en ökning jämfört med vinsten på 41,9 miljoner kronor för motsvarande period 2013. Även hyresintäkterna har ökat från 61,8 miljoner kronor 2013, till 66,6 miljoner i år. Fo?rvaltningsresultatet uppgick till 27,0 miljoner kronor. O?kningen beror i huvudsak på hyresho?jningar i det befintliga fastighetsbesta?ndet samt fa?rdigsta?lld nyproduktion i Annedal.

[ Annons ]

– HEBAs fastighetsbesta?nd ska va?xa i Stockholmsregionen med fo?rba?ttrad lo?nsamhet och miljo? i fokus. HEBA har som ma?l att all nyproduktion ska miljo?certifieras. Under det fo?rsta halva?ret 2014 har vi genomfo?rt en rad aktiviteter som bidrar till bolagets tillva?xt och som samtidigt inneba?r att va?ra investeringar kommer att o?ka, säger Lennart Karlsson i vd-kommentaren.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]