Publicerat 10 februari, 2022

Heba ökar förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Heba redovisar ett ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Hyresintäkterna uppgick till 121,2 miljoner kronor (102,7), en ökning med 18,0 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 80,9 miljoner kronor (67,9), en ökning med 19,1 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 58,7 miljoner kronor (46,0), en ökning med 27,6 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 615,7 miljoner kronor (446,7) och resultat per aktie hamnade på 7,47 kronor (5,41).

I utdelning föreslås 1,60 kronor per aktie (1,30).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 111,46 kronor (91,95).

"Marknadens efterfrågan på hyresbostäder och samhällsfastigheter har aldrig varit större. Det kan vi tydligt se på våra fastigheters värdeutveckling. Vårt offensiva tillväxtarbete i volym och intjäningsförmåga bär nu frukt. Med liggande flerårsplan kan vi se en ansenlig årlig ökad intjäningsförmåga. Med liggande plan kan vi nå våra nya finansiella mål: 10 procent tillväxt på förvaltningsresultatet under många år med bibehållen finansiell styrka och utdelning. Vi följer lagd strategi med full kraft och bör nå ett fastighetsvärde på 20 miljarder kronor senast 2025", säger vd Patrik Emanuelsson i rapporten.

Heba, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Hyresintäkter121,2102,718,0%
Driftöverskott80,967,919,1%
Förvaltningsresultat58,746,027,6%
Resultat före skatt749,3563,632,9%
Nettoresultat615,7446,737,8%
Resultat per aktie, kronor7,475,4138,1%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor111,4691,9521,2%
Utdelning per aktie, kronor1,601,3023,1%

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]