Publicerat 28 april, 2021

Heba ökar förvaltningsresultatet med 15 procent i första kvartalet

Fastighetsbolaget Heba redovisar ökade hyresintäkter och förvaltningsresultat i första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Hyresintäkterna steg till 106,6 miljoner kronor (95,4), en ökning med 11,7 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 70,3 miljoner kronor (63,0), en ökning med 11,6 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 48,6 miljoner kronor (42,3), en ökning med 14,9 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 132,4 miljoner kronor (62,6). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 54,6 miljoner kronor (40,3) och värdeförändringar på räntederivat med 29,2 miljoner kronor (-20,0).

Resultatet efter skatt blev 106,4 miljoner kronor (48,1), en ökning med 121,2 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 1,29 kronor (0,58), vilket innebär en ökning med 122,4 procent mot föregående år.

Substansvärdet steg till 93,20 kronor per aktie (82,88), en ökning med 12,5 procent.

Heba ger prognosen att förvaltningsresultatet för 2021 bedöms bli bättre jämfört med förvaltningsresultatet för 2020.

Heba, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter106,695,411,7%
Driftöverskott70,363,011,6%
Förvaltningsresultat48,642,314,9%
Resultat före skatt132,462,6111,5%
Nettoresultat106,448,1121,2%
Resultat per aktie, kronor1,290,58122,4%
Substansvärde per aktie, kronor93,2082,8812,5%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]