Publicerat 27 april, 2022

Heba ökar förvaltningsresultatet i första kvartalet

Fastighetsbolaget Heba redovisar ett ökat förvaltningsresultat i första kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna steg till 117,3 miljoner kronor (106,6), en ökning med 10,0 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 77,1 miljoner kronor (70,3), en ökning med 9,7 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 55,9 miljoner kronor (48,6), en ökning med 15,0 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 256,4 miljoner kronor (132,4).

Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 89,7 miljoner kronor (54,6) och värdeförändringar på räntederivat med 110,8 miljoner kronor (29,2).

Resultatet efter skatt blev 199,7 miljoner kronor (106,4), en ökning med 87,7 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,42 kronor (1,29), vilket innebär en ökning med 87,6 procent mot föregående år.

Substansvärdet steg till 113,22 kronor per aktie (93,20) per den 31 mars, en ökning med 21,5 procent.

Drygt 1 000 lägenheter är pågående i egen produktion, varav cirka 300 färdigställs under 2022. Därutöver är 1 100 bostadsrätter i produktion via partnerskap och samarbeten.

Heba lämnar en prognos för 2022, innebärande att förvaltningsresultatet för 2022 bedöms bli bättre än motsvarande resultat 2021.

- Under början av perioden var marknaden hetare än någonsin, men med kriget i Ukraina har förutsättningarna förändrats snabbt. Heba följer förändringarna på marknaden noggrant. Vi har många spännande diskussioner som pågår. Vi kommer agera snabbt och med handlingskraft om och när möjligheter uppstår. Heba är det långsiktigt trygga valet, kommenterar vd Patrik Emanuelsson i delårsrapporten.

Heba, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Hyresintäkter117,3106,610,0%
Driftöverskott77,170,39,7%
Förvaltningsresultat55,948,615,0%
Resultat före skatt256,4132,493,7%
Nettoresultat199,7106,487,7%
Resultat per aktie, kronor2,421,2987,6%
Substansvärde per aktie, kronor113,2293,2021,5%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]