Publicerat 5 november, 2020

Heba ökade förvaltningsresultatet under tredje kvartalet

Fastighetsbolaget Heba redovisar ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet. Även hyresintäkterna står sig högre i förhållande till fjolåret.

Hyresintäkterna uppgick till 97,6 miljoner kronor (96,5), en ökning med 1,1 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 72,3 miljoner kronor (70,5).

Förvaltningsresultatet uppgick till 51,0 miljoner kronor (50,6).

Resultatet före skatt var 250,4 miljoner kronor (67,4).

Resultatet efter skatt blev 198,7 miljoner kronor (53,3), och per aktie hamnade 2,41 kronor (0,65). Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 85,23 kronor (75,91).

"Vår inriktning att jobba med hyresbostäder, samhällsfastigheter och begränsat med lokalhyresgäster visar väldigt tydligt att vi står stadigt även när det stormar som värst. Vi ser fortfarande ingen avvikelse i våra hyresintäkter mot ett normalår. Vakansgraden är låga 0,20 procent. Vår bedömning alltjämt, är att bolagets lönsamhet inte i något väsentligt kommer påverkas av de nuvarande restriktionerna", säger vd Patrik Emanuelsson.

Heba, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter97,696,51,1%
Driftöverskott72,370,52,6%
Förvaltningsresultat51,050,60,8%
Resultat före skatt250,467,4271,5%
Nettoresultat198,753,3272,8%
Resultat per aktie, kronor2,410,65270,8%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor85,2375,9112,3%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]