Publicerat 11 februari, 2021

Heba ökade förvaltningsresultatet under fjärde kvartalet, höjer utdelningen

Fastighetsbolaget Heba redovisar ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet. Utdelningen föreslås att höjas.

Hyresintäkterna uppgick till 102,7 miljoner kronor (93,2), en ökning med 10,2 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 67,9 miljoner kronor (60,1), en ökning med 13,0 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 46,0 miljoner kronor (39,4), en ökning med 16,8 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 563,6 miljoner kronor (541,3). Här ingår värdeförändringar på fastigheter.

Resultatet efter skatt blev 446,7 miljoner kronor (464,8), en minskning med 3,9 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 5,41 kronor (5,63), vilket innebär en minskning med 3,9 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 1,30 kronor (1,20).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 91,95 kronor (81,87).

Vd Patrik Emanuelsson skriver i en kommentar till rapporten att marknadens efterfrågan på hyresbostäder och samhällsfastigheter har aldrig varit större.

"Det kan vi tydligt se på våra fastigheters värdeutveckling. Vårt offensiva tillväxtarbete i volym och intjäningsförmåga kommer nu att bära frukt. I liggande flerårsplan kan vi se en ansenlig årlig ökad intjäningsförmåga", kommenterar bolagschefen.

Heba ser fortsatt ingen avvikelse mot ett normalår, även om man är ödmjuka inför de samhällsrisker som coronapandemin innebär.

Heba, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter102,793,210,2%
Driftöverskott67,960,113,0%
Förvaltningsresultat46,039,416,8%
Resultat före skatt563,6541,34,1%
Nettoresultat446,7464,8-3,9%
Resultat per aktie, kronor5,415,63-3,9%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor91,9581,8712,3%
Utdelning per aktie, kronor1,301,208,3%

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]