Publicerat 15 juli, 2021

Heba ökade förvaltningsresultatet under andra kvartalet

Fastighetsbolaget Heba redovisar ökade hyresintäkter och förvaltningsresultat i andra kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 110,1 miljoner kronor (98,1), en ökning med 12,2 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 79,7 miljoner kronor (70,3), en ökning med 13,4 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 58,3 miljoner kronor (48,0), en ökning med 21,5 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 333,6 miljoner kronor (33,6).

Resultatet efter skatt blev 264,4 miljoner kronor (24,7), en ökning med 970,4 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 3,2 kronor (0,30), vilket innebär en ökning med 966,7 procent mot föregående år.

Substansvärde per aktie låg på 95,93 kronor (82,21).

Heba, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter110,198,112,2%
Driftöverskott79,770,313,4%
Förvaltningsresultat58,348,021,5%
Resultat före skatt333,633,6892,9%
Nettoresultat264,424,7970,4%
Resultat per aktie, kronor3,20,30966,7%
Substansvärde per aktie, kronor95,9382,2116,7%

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]