Publicerat 15 juli, 2021

Heba ökade förvaltningsresultatet under andra kvartalet – presenterar nya finansiella mål (uppdatering)

Fastighetsbolaget Heba redovisar ökade hyresintäkter och förvaltningsresultat i andra kvartalet. Vidare har bolagets styrelse satt nya finansiella mål.

Hyresintäkterna uppgick till 110,1 miljoner kronor (98,1), en ökning med 12,2 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 79,7 miljoner kronor (70,3), en ökning med 13,4 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 58,3 miljoner kronor (48,0), en ökning med 21,5 procent mot föregående år.

Värdeförändring för förvaltningsfastigheter uppgick till 274,3 miljoner kronor (-4,1) och värdeförändringen inom räntederivat var 1 miljon kronor (-10,3).

Resultatet före skatt var 333,6 miljoner kronor (33,6).

Resultatet efter skatt blev 264,4 miljoner kronor (24,7). Resultat per aktie hamnade på 3,2 kronor (0,30).

Substansvärde per aktie låg på 95,93 kronor (82,21).

"Resultatförbättringen kan direkt härledas till fjolårets tillträden av tre nya fastigheter, i Hökarängen, Silverdal och Täby Park. I det totala resultatet tillkommer tillträde av två nya fastigheter, ett äldreboende och en förskola i Näs och ett äldreboende i Vallentuna samt värdeökningen på våra attraktiva befintliga fastigheter. Med utmärkta förutsättningar inleder vi nu en mångårig period av stabil tillväxt med bibehållen stark finansiell stabilitet", skriver vd Patrik Emanuelsson i rapporten.

Hebas styrelse har fattat beslut om nya finansiella mål och riktlinjer för bolaget. Bland dessa ska förvaltningsresultatet årligen öka med 10 procent och bolaget ska ge en årlig utdelning på minst 70 procent av förvaltningsresultatet justerat för skatt.

Vidare ska belåningsgraden över tid inte överskrida 50 procent och varje nyinvestering som bolaget gör ska långsiktigt förbättra intjäningsförmågan.

Heba, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter110,198,112,2%
Driftöverskott79,770,313,4%
Förvaltningsresultat58,348,021,5%
Resultat före skatt333,633,6892,9%
Nettoresultat264,424,7970,4%
Resultat per aktie, kronor3,20,30966,7%
Substansvärde per aktie, kronor95,9382,2116,7%

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]