Publicerat 16 september, 2020

Heba installerar bergvärme och solceller i en fastighet på Lidingö

Fastighetsbolaget Heba har beslutat att installera bergvärme kombinerat med solceller i en fastighet på Bodalsvägen, Lidingö. Bytet av miljösystem innebär att fjärrvärmen till stor del ersätts med egenproducerad energi. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den aktuella hybridlösningen, som kompletterar bergvärme med solceller, kommer stå för uppvärmning av byggnaden och tappvarmvatten. Energibesparingen i fastigheten på Lidingö förväntas bli 75 procent sett till kWh. Beslut om att införa motsvarande hybridlösningar i fler fastigheter väntas framöver.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]