Publicerat 11 maj, 2021

Heba emitterar gröna obligationer för 350 miljoner kronor

Fastighetsbolaget Heba har under sitt MTN-program emitterat nya gröna obligationer om totalt 350 miljoner kronor. Investerare är Handelsbanken Fonder. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionslikviden kommer att användas till nyproduktion inom Hebas projektportfölj i linje med bolagets gröna ramverk. Heba har en tydlig hållbarhetsprofil och bolagets mål är att vara klimatneutralt senast 2045.

Hebas MTN-program har en ram på 2 miljarder kronor, varav 1,65 miljarder kronor nu är utnyttjad. Obligationen har en löptid på fyra år med en volym på 350 miljoner kronor, och löper med rörlig ränta på tre månader Stibor plus 0,55 procent årlig ränta beräknat på nominellt belopp.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]