Naturreservatet Smitingen i Härnösand.
Publicerat 20 april, 2016

Härnösand satsar på nyinflyttning

Fastighetsägare med attraktiv mark ska engageras i ett nytt landsbygdsprojekt som ska utveckla service och boenden i Härnösands kommun. Målet är både nyinflyttning och generationsväxling.

Ett nytt landsbygdsprojekt ska utveckla service och boenden i Härnösands kommun.

[ Annons ]

Landsbygd 2.0 heter projektet och bygger dels på erfarenheter från ett tidigare projekt, dels på vad som kommit fram vid olika workshops med kommunens landsbygdsråd och olika föreningar på landsbygden.

Projektet är uppdelat i tre arbetsområden varav ett är ”Landsbygdens boenden”. Bland annat ska en kartläggning av befintliga boenden och mark för nybyggen inventeras.

– Projektet kommer att uppvakta fastighetsägare som har mark i attraktiva lägen, säger kommunens landsbygdsutvecklare Henrik Olsson.

I området ”Affärsutveckling och friluftsliv” är tanken att både anlägga en ny vandringsled och att utveckla befintliga leder.

– I anslutning till lederna ska vi arbeta för att boenden, serveringar och evenemang utvecklas och att upplevelserna paketeras, säger Henrik Olsson.

Projektet startar till hösten och ska pågå i tre år.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]