[ Annons ]

Lennart Sten, ordförande Fastighetsägarna Sverige.
Publicerat 4 september, 2017

”Har vi fått en regering fientlig till företagande?”

LEDARE Det duggar tätt av politiska utspel som riskerar att slå hårt mot framtida investeringar i fastighetsbranschen. Har den tidigare förståelsen för näringslivets villkor förbytts mot fientlighet? Den frågan ställer sig Lennart Sten, ordförande Fastighetsägarna Sverige.

Socialdemokraterna har länge setts som ett företagsvänligt parti. Redan 1968 sa dåvarande finansministern Gunnar Sträng, i vad som skulle bli ett bevingat citat, att det som är bra för Volvo är bra för Sverige.

[ Annons ]

Men den förståelse som tidigare funnits för näringslivets villkor och förutsättningar bland ledande socialdemokrater verkar på senare tid bytts ut mot något helt annat. Vi ser nu en mängd politiska utspel, utredningar och lagförslag som är direkt riktade mot företagssektorn och som kommer slår hårt mot framtida investeringar och den ekonomiska tillväxten.

Det handlar om förslaget om höjd entreprenörsskatt, de så kallade 3:12-reglerna, som efter omfatt-ande kritik från bland annat Fastighetsägarna och övriga näringslivet nu dragits tillbaka, men där skattehöjningen riskerade att leda till minskade investeringar i småföretag, färre nya jobb och dessutom lägre skatteintäkter. Det handlar också om förutsättningar för företag att genomföra nya investeringar, där regeringen genom sitt förslag om kraftigt begränsade ränteavdragsmöjligheter drastiskt ökar skatten och därmed finansieringskostnaderna. Det kommer leda till att välbehövliga investeringar minskar, skjuts på framtiden eller helt uteblir när kalkylen inte längre går ihop.

Den politiska inriktningen, som förstärks av regeringens retorik, leder till den oundvikliga frågan om vi håller på att gå från en företagsvänlig till en företagsfientlig regering

Den politiska inriktningen, som förstärks av regeringens retorik, leder till den oundvikliga frågan om vi håller på att gå från en företagsvänlig till en företagsfientlig regering. Eller om det möjligen är så att socialdemokraterna endast värnar de traditionella svenska basnäringarna, skogs-, gruv- och verkstadsindustrin. Det är en del som tyder på det, inte minst att döma av paketeringsutredningens förslag om en extraskatt som endast ska tas ut av fastighetsföretag. I så fall kommer regeringen snart att överraskas av att det inte är i de traditionella basnäringarna som de nya jobben skapas.

Ta bara fastighetsbranschen som ett exempel.

En bransch som sysselsätter drygt 74 000 personer. Det betyder att det är fler personer som jobbar inom fastighetsbranschen än inom skogsindustrin och att nästan lika många jobbar inom fastighetsbranschen som inom fordonsindustrin. Fastighetsbranschen är dessutom en växande bransch där antalet sysselsatta ökat närmare tre gånger så mycket som i övriga näringslivet. Dessutom innebär fastighetsföretagandet en betydande tillväxt i andra jobbsektorer. Ett nytt jobb i fastighetsbranschen innebär att det skapas mer än ett jobb i en annan bransch. Fastighetsbranschen bidrar med 100 000 jobb i indirekt sysselsättning. Det är alltså helt andra branscher än de traditionella näringarna som bidrar med fler jobb.

Lennart x3

För lite och för sent
Försvaret får 8 miljarder extra över tre år.

Arbetskraft
Det finns en efterfrågan på arbetskraft utan högskoleutbildning, exempelvis drifttekniker i fastighetsbranschen.

USA/Nordkorea
Världen behöver moget ledarskap, inte högt tonläge.

Men inte nog med det. Fastighetsbranschen behöver fram till 2025 rekrytera över 10 000 nya medarbetare. Många av de arbetstillfällen som finns inom fastighetsbranschen skulle med kortare utbildningsinsatser kunna göra att många nyanlända kan komma ut på arbetsmarknaden, exempelvis som tekniker.

Fastighetsbranschen är som samhällsaktör både villig och angelägen om att ta vårt samhällsansvar. Men för att vi ska kunna det krävs också rimliga villkor, så att fler vill driva, investera och satsa på företag. Då behövs en politisk omsvängning, där utgångspunkten är att goda villkor för företagande också är bra för Sverige och den svenska ekonomin.

Lennart Sten
ordförande Fastighetsägarna Sverige

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]