Illustration: Fojab arkitekter.
Publicerat 4 oktober, 2016

Färg och verktyg ingår vid inflyttning

Med inspiration från Wien ska de boende i ett nytt flerbostadshus i Stockholm sätta sin egen prägel på husets fasad. Förutom nycklar får den som flyttar in en konstmanual, verktyg och färg.

En kommande ny stadsdel i Södra Värtan i Stockholm är föremål för ett väldigt speciellt bostadsprojekt. Tanken är att de boende, i en stram fasadgeometri, inbjuds att måla fasaden i anslutning till sin bostad i flerbostadshuset. Vid inflyttning förses man med nycklar, en konstmanual och verktyg och färg i rätt kulörer. Manualen är vägledande med avgränsningar, färgteman och inspirationsexempel. I takt med att nya boende flyttar in och sätter sin egen prägel på fasaden kommer exteriören att förändras över tid.

[ Annons ]

Fojab arkitekter och byggherren Abacus har fått klartecken från Stockholm Stad att gå vidare med projektet som interaktivt integrerar konst och arkitektur.

Projektet gick vinnande ur ett parallellt uppdrag som omfattar ett halvt kvarter i den nya stadsdelen Södra Värtan, en del av utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Jens Larsson är kontorschef och ansvarig arkitekt för projektet på Fojab arkitekter i Stockholm.

Huset Hundertwasser i Wien, som inspirerat det kommande projektet i Stockholm, är en av Österrikes största sevärdheter. Foto: Ilica Lucian
Huset Hundertwasser i Wien, som inspirerat det kommande projektet i Stockholm, är en av Österrikes största sevärdheter. Foto: Ilica Lucian

– I uppdraget från byggherren Abacus formulerades viljan att involvera de boende och inspirera dem att betrakta lägenhetens utsida som en konstnärs duk. I mötet med Stockholms Stads krav på en stram fasadarkitektur fann vi en typologi och en struktur som gör detta möjligt. Fasaden har en strikt yttre del, ett ordnat rutnät i tegel. Innanför detta finns balkonger och fasadskiktet som de boende kan påverka – en lek med tydliga spelregler. Det här är en byggnad som har förutsättningar att bli en av Stockholms framtida attraktioner, både för boende och tillresta, säger Jens Larsson.

Arkitektteamet på Fojab arkitekter, som förutom Jens Larsson består av Mikael Pettersson, Joachim Lundquist och Stefan Johansson har använt sig av konstnären Per Hasselberg som dialogpartner. Redan tidigt var byggherre och arkitekter inspirerade av Hundertwasserhaus, en av Wiens största sevärdheter, där de boende har rätt, att så långt man når från sitt fönster, bemåla husets fasad.

Per Hasselberg menar att Hundertwasserhaus är ett bra exempel på att konstnärer inte kan skapa konst utan medaktörer:

– Som konst och arkitektur kan Hundertwasserhaus ses som banalt. Men genom relationen till de boende och staden visar man att ett konstnärligt kreativt tänkande är allmännyttigt, en metod för att få grepp om världen och påverka den.

 

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]