[ Annons ]

Drottninggatan i Stockholm. Foto: Shutterstock
Publicerat 11 mars, 2021

Här samlas erfarenheter från pandemin

De tankar och berättelser om covid-19 och dess effekter på samhället som Stadsmuseet i Stockholm och Stockholms Kvinnohistoriska just nu samlar in kan bli en viktig erfarenhetsbank för bolag med ambition att ta socialt ansvar.

För ungefär ett år sen började Stockholms Kvinnohistoriska och Stadsmuseet i Stockholm samla in stockholmarnas tankar om och erfarenhet av spridningen av covid-19. Där är det fortfarande möjligt att bidra med sin berättelse.

– Vår roll som kvinnohistoriskt museum är framförallt att undersöka hur den nya situationen, där många människor lever i karantän eller i stor utsatthet på arbetsplatser som  i vården, påverkar kvinnors situation i pandemin. Och att bevara dessa berättelser för framtiden, säger Sandra Åhman, produktionsledare på Stockholms Kvinnohistoriska.

[ Annons ]

Även om man ännu inte hunnit sammanställa svaren menar Sandra Åhman att det går att se tydliga tendenser hur människors arbetsliv, ekonomi, samvaro, fritid, kultur och hälsa påverkas. Här finns sannolikt viktiga slutsatser att dra för hela samhällsbyggnadssektorn.

– När det kommer till kön och jämställdhet rymmer svaren framförallt berättelser om olika förutsättningar, en oro för ökad utsatthet för kvinnor och barn i hemmet, ojämlik fördelning hemma med sin partner och kvinnors roll inom vården både innan men framförallt under pandemin, säger Sandra Åhman.

Några exempel ur de inkomna svaren:

”Jag jobbar dubbelt nu. Min man sitter framför datorn hela dagarna men jag tar hand om barn städar tvättar och jobbar samtidigt för att kunna slappna av. Det blir mer tjafs hemma för att det inte är rättvist. Längtar tills jag kan komma tillbaka till jobbet.”

”Jag tänker att kvinnor i alla tider är de som tagit ansvar för vårdandet. Detta blir väl enormt tydligt nu, det sker både offentligt och privat. Kvinnor står längst fram i kampen mot Corona, och även längst bak och stoppar om gamla släktingen, snyter barnen och agerar stötdämpare för frustrationen som ökar.”

”Jag är kvinna och bor ihop med en man. Jag upplever det som att han anser att det finns en generell överenskommelse att det ska has mer samlag för att båda är hemma. Det ger mig en olustig känsla.”

Sandra Åhman menar att det är viktigt att se hur kvinnornas utrymme i staden kan komma att påverkas av pandemin.

– Svaren rymmer berättelser om hur kvinnor utgör en majoritet av de som jobbar inom vården och att de därför utsätts i större utsträckning. Samtidigt vittnar många svar om en oro över att kvinnors utsatthet ökar i hemmet i och med att de isoleras mer än tidigare.

Det insamlade materialet kommer bland annat att användas i Monument – Stockholms Kvinnohistoriskas plattform för digitala samlingar och samtidsdokumentationer, och i Stadsmuseets utställningar och publikationer.

– Vi delar också många berättelser i våra olika kanaler. Framför allt är detta ett fantastiskt underlag för framtidens forskning och historieskrivning om den unika tid vi lever i nu. till forskning, säger Sandra Åhman.

Fotnot: Stockholms Kvinnohistoriska är ett relativt nytt museum som verkar i de offentliga och digitala rummen – utan egen permanent byggnad. De arbetar för att kvinnors historia och historier ska undersökas, förvärvas, bevaras, förmedlas och synliggöras publikt. Läs mer på hemsidan.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]