Bostadsbyggandet ökar mest i Gotlands län. Det visar statistik från Lantmäteriet. Foto: Shutterstock.
Publicerat 23 februari, 2017

Här ökade bostadsbyggandet mest

Enligt en rapport från Lantmäteriet har 15 av landets 21 län haft en tydlig ökning av bostäder under 2016 jämfört med 2015. Mest ökade Gotlands län där antalet registreringar av nya bostäder mer än fördubblats.

I Lantmäteriets register, som täcker in alla typer av bostäder, tillkom 61 331 nya bostäder under 2016. Det är en ökning med 18 procent i jämförelse med året innan.

[ Annons ]

15 av Sveriges 21 län har haft en tydlig ökning av antalet nya bostäder. I övriga sex län har antalet registreringar av nya bostäder minskat jämfört med föregående år.

– Sett till landet som helhet är det en stadig ökning av nya bostäder i vårt register sedan 2015, vilket ger en tydlig indikation på byggnadstakten i Sverige. Den kraftiga prisutvecklingen för småhus och bostadsrätter tillsammans med stor bostadsbrist har varit bidragande faktorer till att många aktörer vågat bygga nytt. Vi ser också att lägenheter i flerbostadshus ökat mer än småhus, som till och med minskat något totalt sett, säger Henrik Roos, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet, i en kommentar.

Andelen registreringar av nya bostäder ökade allra mest i Gotlands län, med mer än en fördubbling från 2015 till 2016. Även Värmlands och Västernorrlands län har haft stora ökningar i bostadsbyggandet under förra året.

Stockholms län står för drygt en tredjedel (34 procent) av det totala antalet nytillkomna bostäder under året, Västra Götalands län för 13 procent och Skåne län för 11 procent.

Nya bostäder per län
Län Antal 2016 Antal 2015 Förändring
Gotland 347 144 +141%
Värmland 1279 735 +74%
Västernorrland 952 577 +65%
Örebro 2145 1330 +61%
Jämtland 1014 649 +56%
Västmanland 1527 1034 +48%
Västerbotten 2536 1724 +47%
Kronoberg 1104 772 +43%
Kalmar 1146 882 +30%
Stockholm 20 667 16 581 +25%
Uppsala 3353 2737 +23%
Blekinge 399 321 +24%
Östergötland 2980 2558 +16%
Halland 2202 1913 +15%
Skåne 6857 6003 +14%
Västra Götaland 7832 8129 -4%
Norrbotten 1144 1207 -5%
Jönköping 1547 1687 -8%
Gävleborg 609 703 -13%
Dalarna 815 959 -15%
Södermanland 876 1255 -30%

Om statistiken

Informationen om nya bostäder är hämtad från Lantmäteriets lägenhetsregister som innehåller grundläggande information om alla typer av bostäder. Bostäderna ligger i huvudsak i flerbostadshus och småhus som villor och radhus, men en del finns även i industrier och andra lokaler. Informationen samlas in av Sveriges kommuner och registret förvaltas av Lantmäteriet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]