Publicerat 13 maj, 2018

Här hittar du vad du behöver veta om GDPR

Nedräkniningen har börjat. Den 25 maj träder GDPR i kraft. Viktig hjälp hittar du i Fastighetsägarna och SABO:s två gemensamma vägledningar.

Som hyresvärd hanterar man de boendes personuppgifter på flera olika sätt. I och med att Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft blir det än viktigare att verkligen ha koll på att personuppgifter behandlas så att de de boendes integritet värnas.

[ Annons ]

Inte minst gäller det att veta vad som gäller om man har någon form av kameraövetvakning. Nu förändras reglerna för för privata aktörer. Idag är det länsstyrelserna som utfärdar tillstånd men det blir istället varje enskild ägare av övervakningskameror som får ta ansvar för att man följer de regler som ställs upp.

Syftet med EU-förordningen GDPR är att stärkta den enskildes rättigheter kring personlig integritet. När det gäller kameraövervakning ska det göras en intresseavvägning mellan behovet av övervakning för bland annat att stävja brott och den personliga integriteten. Och det är inte en helt lätt tolkning som en fastighetsägare tvingas att göra.

God hjälp på vägen kan man hitta i den vägledning som SABO och Fastighetsägarna i samarbete med Studentbostadsföretagen tagit fram.

– Hyresgäster ska kunna känna sig trygga med att deras personuppgifter är skyddade och inte missbrukas. Med våra gemensamma vägledningar skapar vi ett stöd för hyresvärdar att behandla personuppgifter på ett korrekt sätt och samtidigt värna de boendes integritet, säger Marie Öhrström, chefsjurist Fastighetsägarna Sverige.

Tack vare att bostadsföretag av olika storlek, såväl kommunala företag som privata, har bidragit ska materialet vara väl anpassat för branschen.

– Man bör dock tänka på att innehållet i vägledningarna kommer att justeras allteftersom rättspraxis utvecklas och att man därför bör vara noga med att använda den senast uppdaterade versionen, påpekar Helena Henriksson, jurist på SABO.

Du hittar vägledningarna här.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]