[ Annons ]

Det är något bättre tider att vara fastighetsföretagare i södra Sverige i år. Årets fastighetsföretagarindex har stigit från 95 till 97. Bäst branschförutsättningar finns i Ljungby, där index uppgår till 108.
Publicerat 4 mars, 2015

Här finns södra Sveriges bästa branschklimat

Det är något bättre tider att vara fastighetsföretagare i södra Sverige i år. Årets fastighetsföretagarindex har stigit från 95 till 97. Bäst branschförutsättningar finns i Ljungby, där index uppgår till 108.

För sjätte året i rad har Fastighetsägarna Syd låtit Demoskop ta tempen på det lokala fastighetsföretagarklimatet i södra Sverige. I undersökningen får fastighetsföretagare svara på hur de upplever kontakten med kommunen, hur förutsättningar för företagande ser ut samt hur man upplever service, tjänster, avgifter och handläggningstider på sin ort.

[ Annons ]

Fastighetsföretagarna i Malmö upplever att fastighetsföretagarklimatet ligger på samma nivå som förra året. Det visar undersökningen Fastighetsföretagarklimatet 2014. Malmö har i årets undersökning ett index på 95, precis som förra året.

– Malmö ligger på ett oförändrat resultat, medan en annan storstad som Göteborg just nu visar en positiv trend och hamnar på samma indextal som Malmö. Det borde sporra alla verksamma här. Är det möjligt i Göteborg, så är det möjligt i Malmö. I ett litet större perspektiv handlar det här om en kamp mellan regioner, säger Göran Höckert, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Syd.

Bland Malmös fastighetsföretagare anser fler att det är en god investering att köpa fastigheter och att förutsättningarna för att bedriva en lönsam fastighetsverksamhet har ökat något jämfört med förra undersökningen. Trots omfattande nybyggnation i Malmö ser vi däremot en negativ trend i hanteringen av plan- och byggärenden.

– I Malmö har man verkligen ansträngt sig att för att ha en hög planberedskap och vara på tå när det gäller plan- och byggprocessen, men likväl ser vi i undersökningen en negativ trend bland svaren som gäller dessa områden, säger Göran Höckert.

Det sammantagna indexet för 2014 ligger på 97, året innan var det 95.
Högst index i undersökningen har Ljungby med ett index på 108.

?Om undersökningen Fastighetsföretagarklimatet:

Fastighetsföretagarklimatet är en undersökning bland fastighetsföretagare i syfte att ta fram fastighetsföretagarindex för regionen – ett mått som sammanfattar förutsättningarna att bedriva fastighetsverksamhet. Mellan 17 november – 11 december 2014 genomfördes totalt 640 telefonintervjuer med fastighetsföretagare i Skåne, Kronoberg och Blekinge.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]