Publicerat 29 mars, 2019

Här finns det utsikt för nytt boende

Med utsikt över hamninloppet planerar HSB att bygga 40 lägenheter i bostadsområdet Kusthöjden. Men bygget hänger delvis på om snedhissen ner till Örnsköldsviks centrum blir av.

Örnsköldsviks kommun har tecknat ett markanvisningsavtal med HSB Produktion gällande möjlig exploatering i bostadsområdet Kusthöjden. HSBs planer är att undersöka förutsättningar för ett flerfamiljshus om cirka 40 lägenheter som upplåts med bostadsrättsform.

[ Annons ]

– Som ett komplement till vårt projekt Kvarteret Bryssel i centrum är Kusthöjden intressant för oss. Här finns kvalitéer som förhoppningsvis kan tilltala en annan kundgrupp. Attraktiviteten för hela området skulle öka ytterligare om det blev möjligt att realisera idén om en snedhiss mellan Kusthöjden och stadskärnan, säger Anders Wallner, vice VD i HSB Södra Norrland.

Markanvisningsavtalet sträcker sig fram till 31 januari 2021.

– En fortsatt exploatering av Kusthöjden ligger helt i linje med den utveckling vi vill se i centrala Örnsköldsvik. Det här avtalet är ett viktigt steg i den riktningen och min förhoppning är att HSB väljer att gå vidare med sina planer – och att andra följer efter, säger Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande.

Att färdigställa den befintliga vägen till Kusthöjden projekteras nu av kommunen. Även förbättringar av gångvägen ingår i det projektet.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]