[ Annons ]

Det finns idag flera databaserade system som hjälper dig som fastighetsägare att välja miljöriktiga byggnadsmaterial när du ska bygga nytt eller renovera. Men vilket är bäst för dig? Det skiljer både i kostnader, vad man får för pengarna och hur man kan vara med att påverka.
Publicerat 12 mars, 2015

Här får du hjälp att göra miljösmarta materialval

Det finns idag flera databaserade system som hjälper dig som fastighetsägare att välja miljöriktiga byggnadsmaterial när du ska bygga nytt eller renovera. Men vilket är bäst för dig? Det skiljer både i kostnader, vad man får för pengarna och hur man kan vara med att påverka.

Marianne Hedberg är miljöexpert på Sveriges Byggindustrier, som är delägare i Basta. Lena Enebjörk är miljöspecialist på White arkitekter som är medlemmar i Byggvarubedömningen. Båda anser att miljöbedömningssystemen är viktiga verktyg för att minska miljö- och hälsofarliga ämnen i miljön, och har bidragit till en ökad medvetenhet hos såväl leverantörer som användare.

[ Annons ]

Miljöbedömningen bör beakta hela produktens livscykel.
Miljöbedömningen bör beakta hela produktens livscykel.

Marianne Hedberg skulle helst sett ett enda gemensamt system men anser ändå att systemen kompletterar varandra. Vilket man väljer beror på ambitionsnivå och arbetssätt, men det viktiga är att man använder något av dem, anser hon. Samverkan mellan bedömningssystemen och leverantörer är grundläggande för att vi ska uppnå reella miljöförbättringar.

–?Om man bara vill kontrollera enstaka ämnen och inte lägga ned så mycket pengar är Basta bäst. Om du vill lägga ned lite mer tid och pengar och dokumentera projekten kan du antingen välja Basta eller Byggvarubedömningen. Med Sundahus kan du få mest hjälp och flest tilläggsfunktioner men då får du också vara beredd att betala lite mer, säger hon.

Lena Enebjörk på White Arkitekter håller med.

–?Du kan få ut mest information från Sundahus men då krävs också att du är en kompetent användare. Byggvarubedömningen är lättare att använda med sina symboler. Vi använder oss av Byggvarubedömningen i våra projekt om inte vår beställare vill att vi använder något av de andra systemen.

– När jag arbetar som miljösamordnare åt fastighetsägare rekommenderar jag att de skapar en digital loggbok där byggvarudeklarationer för inbyggda byggvaror finns samlade. Då kan man söka ut eventuella ämnen som visar sig vara farliga i framtiden.

Monica Björk, vd för Byggmaterialindustrierna, håller med om att miljöbedömningssystemen fyller en funktion. Men hon betonar att miljövärdering måste göras utifrån rimliga och transparenta kriterier baserade på vetenskapliga fakta, för att säkerställa jämförbarhet och att alla produkter behandlas lika.

–?De system som finns på marknaden idag har olika inriktning och fokus vilket gör att samma byggprodukt kan få olika värderingar beroende på vilket system som värderar.

Hon ser en risk för suboptimering då huvudfokus i bedömningarna ligger på produkternas ämnesinnehåll.

–?Om man ska göra en riktigt bra miljöbedömning måste man beakta produktens hela livscykel, från jungfruligt material till deponi alternativt återanvändning samt funktion. Vi anser också att beställarna måste ta ett större ansvar för val av produkter och intressera sig mer för den långsiktiga förvaltningen. De kan inte helt förlita sig på att ett miljöbedömningsföretag som varken testar produkter eller gör fullvärdiga bedömningar utifrån ett livscykelperspektiv.

Fastighetstidningen har sammanställt en guide för materialval. Klicka på bilden för att få upp hela guiden som en pdf.

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]