Publicerat 27 september, 2016

Här får du cykla dubbelriktat i Stockholm

Stockholms stad öppnar upp för dubbelriktad cykling på delar av sex utvalda gator i fyra stadsdelar. Från och med september blir det därigenom smidigare att ta sig fram på cykel i sitt närområde.

Stockholms stad har tidigare i år anpassat cirka 250 kvarter för dubbelriktad cykling i innerstaden.

[ Annons ]

Cyklister och bilister märker förändringen genom att vägmärken byts ut samtidigt som tydliga markeringar i vägbanan målas ut. Kvarteren i ytterstaden som nu står näst på tur har valts ut efter att en bedömning av den lokala lämpligheten och säkerheten gjorts.

Det är på gator som är tillräckligt breda, med 30 kilometer i timmen som högst tillåtna hastighet och måttliga cykelflöden, som den dubbelriktad cyklingen har tillåtits.

– När vi inför en sådan här förändring är det viktigt att trafikanter blir uppmärksamma på att man delar gatuutrymmet och möts på nya sätt i trafiken. Exempelvis kommer cyklister kunna köra ut från gator där det inte tidigare varit möjligt att cykla ut till en anslutande gata, säger Per-Åke Tjärnberg som är projektledare.

De stadsdelar och gator som berörs är

Bromma: Drottningholmsvägens lokalgata (sträckan mellan Ulvsundavägen och Sunnanstigen)

Enskede: Fågelkärrsvägen (sträckan mellan Enskedevägen och Nynäsvägen)

Iggesundsvägen (sträckan mellan Långåkersvägen och Skönsmovägen)

Hägersten: Tellusborgsvägens lokalgata (sträckan mellan Oktobergatan och Ringdansvägen)

Spånga: Spånga Torgväg (hela gatan)

Sörgårdsvägen (sträckan mellan Spånga Torgväg och Spångaviadukten)

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]