[ Annons ]

Uppsala kommuns visionsbild över Ulleråkers nya stadsdel där medborgarna själva ska få vara med och döpa gator och andra platser. Illustration: Uppsala kommun
Publicerat 27 april, 2016

Här får de boende döpa sitt eget område

Har du vägarna förbi Uppsala och vill ta chansen att göra ett avtryck i historien? Idag bjuder namngivningsnämnden in alla intresserade att komma med namnförslag till gator och platser i en helt ny stadsdel i Ulleråker.

[ Annons ]

FAKTA: GATUNAMN

  • Idag får gator och andra platser ofta namn som hedrar en känd, avliden person. I nya områden döps ofta de olika gatorna med namn inom ett och samma tema. Ett exempel är Kista där många av gatorna är döpta efter nordeuropeiska länder och städer, bland annat Finlandsgatan, Åsbogatan, Färögatan, Danmarksgatan, Grönlandsgången och Vandagatan.
  • Stockholms äldsta gatunamn som fortfarande används är Hantverkargatan. Namnet kom till 1644 av den enkla anledning att många hantverkare bosatte sig där.
  • Innan Götgatan fick sitt nuvarande namn hette den ”Allmänningsvägen som löper från yttre södra port och upp till korset och kapellet”.
  • I de redan bebyggda delarna av Ulleråker är många gator döpta efter kända personer. Här finns bland annat Emmy Rappes väg, Bernhard Jacobowsbys väg, Gustaf Kjellbergs väg och Frey Svenssons väg.

Namngivningsnämnden – myndigheten som bestämmer vad gator, torg och andra offentliga platser får heta – har bjudit in de boende i Ulleråker i Uppsala att själva komma med förslag till den nya stadsdel som ska växa fram i området.  Här planeras en tät och klimatsmart stadsdel med 7 000 nya bostäder och service. Den 6 april godkändes planprogrammet i kommunstyrelsen, och byggstart väntas ske nästa år.

Inom Ulleråkersområdet kommer flera detaljplaner att antas och namngivningsnämnden har i uppdrag att sätta namn på kvarter, gator, torg och parker inom dessa detaljplaner, precis som i andra delar av kommunen.

–Nu vill vi träffa boende i området och ta in förslag på namn för gator och platser, och höra om det i folkmun finns namn på platser som inte har ett fastslaget namn, säger Jan Ask (S), ordförande i namngivningsnämnden.

Förr i tiden uppstod svenska gatunamn ofta spontant från boende eller husägare. Namnen hade nästan alltid en självklar koppling till platsen, så som Kyrkogatan, Spannmålsgatan, Skolgatan, eller till något som hänt på platsen, så som Sprängkullsgatan eller Brännkyrka.

Idag är det staden eller kommunen som officiellt bestämmer vad platser ska heta, och kopplingen till området är inte alltid lika självklar längre. För större områden försöker namngivningsnämnden i Uppsala att hitta en grupp av namn som är så stor att den kan ge en prägel på hela områdets namnsättning och gör det lätt att placera en adress i rätt del av staden.

– Enhetliga namn gör det lättare för post, brandkår, ambulans, taxi och besökare att snabbt hitta rätt adress, säger Jan Ask.

I Uppsala är det namngivningsnämnden som bestämmer vad platser i staden får heta. Nämnden stämmer av alla sina förslag med representanter från bland annat post- och taxiverksamheter i staden.

 

Vill du föreslå ett gatunamn till den nya stadsdelen?

Mötet äger rum onsdagen den 27 april på Medicinhistoriska museet på Eva Lagerwalls väg 8. Mötet pågår mellan klockan 17.30 och 18.30.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]