Publicerat 5 juni, 2019

Här bjuds barnen in till samråd

I Vårberg, där fastighetsbolaget Olov Lindgren planerar för nya hyresrättslägenheter, har barn deltagit i samråd och lämnat sina synpunkter genom gå-turer.

Stångholmsbacken i Stockholmsstadsdelen Vårberg präglas idag delvis av två stora parkeringsdäck. Dessa ska nu rivas och istället bli underjordiska garage. Ovanpå byggs nya bostäder och parkområden.

[ Annons ]

Inom ramen för Stockholms stads projekt Fokus Skärholmen har Olov Lindgren tillsammans med andra fastighetsägare i Vårberg lämnat ett förslag på hur området kan. I samrådsarbetet har man lagt särskild vikt vid barnens åsikter.

– Vår ambition är att barn och ungdomar som bor på Stångholmsbacken ska känna sig trygga och trivas i sitt område så att de vill bo kvar. I samband med planprocessen har vi därför arrangerat gå-turer i området och även ett särskilt samrådsmöte för barn från Lillholmsskolan. Deras perspektiv och tankar är viktiga och metoderna för insamlingen av synpunkterna har varit mycket uppskattade, säger Sven Renström, vd på Olov Lindgren i ett pressmeddelande.

Här fungerar Olov Lindgren som så kallad ankarbyggherre. Det innebär att bolaget har fått samordningsansvar för de byggherrar som ingår i projektet. Totalt handlar det om cirka 685 nya lägenheter med olika upplåtelseformer varav Olov Lindgrens del består av 121 hyreslägenheter.

I denna filmsnutt ges en inblick hur samrådsmetoden med barnen har gått till.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]