[ Annons ]

Det är okej att ta med sig jobbet hem, men att vända på steken och göra privata saker under arbetstid är fortfarande en känslig fråga. Trots det gör 7 av 10 kontorsanställda privata saker på arbetstid utan att prata om det. Det visar Vasakronans Kontorsbarometer.
Publicerat 19 december, 2012

Här är svenskarnas hemliga kontorsvanor

Det är okej att ta med sig jobbet hem, men att vända på steken och göra privata saker under arbetstid är fortfarande en känslig fråga. Trots det gör 7 av 10 kontorsanställda privata saker på arbetstid utan att prata om det. Det visar Vasakronans Kontorsbarometer.

Den återkommande Kontorsbarometern som utförs av Vasakronan visar bland annat att 15 procent av männen anställda på kontor söker nytt jobb på arbetstid. Överlag ägnar sig sju av tio svenskar åt privata telefonsamtal, nöjessurf på webbsajter samt mejl och sms med vänner.

[ Annons ]

– Gränsen mellan arbete och fritid blir allt mer flytande. Kontorsanställda tar med sig arbetet hem, samtidigt tar de också med sig privatlivet till kontoret. Vi smyger sällan med att vi jobbar kvällar eller helger, men Kontorsbarometern visar att det fortfarande är ett laddat ämne att göra privata saker på arbetstid. Det är intressant, säger Cecilia Söderström, utbildad socionom och HR-chef på Vasakronan.

Yngre gör privata saker på kontoret i större utsträckning än äldre. Enligt undersökningen är det 82 procent av kontorsanställda mellan 18-30 år som gör något de inte vill att någon ska upptäcka. Chefer är inte lika hemliga av sig eller gör inte privata saker i lika hög utsträckning. 64 procent av dem anger att de gör privata saker på kontoret.

– Att förbjuda medarbetare att göra privata saker på kontoret är ingen lösning. Däremot blir företagets värderingar och kommunikationen av dem väldigt viktiga när ett företag blir mer tillåtande. Därför är det helt okej att göra privata saker på kontorstid hos oss men vi förväntar oss också att våra medarbetare följer vår uppförandekod och levererar det som förväntas av dem. Det handlar om ett ömsesidigt förtroende mellan chef och medarbetare, säger Cecilia Söderström.

Bland de som svarar att de inte gör privata saker på kontoret anger en majoritet att skälet är att de inte har tid. En fjärdedel svarar att det inte är schysst mot arbetsgivaren och lika många att det är omoraliskt. Kvinnor är mer moraliska än män och 30 procent av kvinnorna ägnar sig därför inte åt privata saker på kontoret. För männen är motsvarande siffra 20 procent. Åldersgruppen 18-30 år tror i högre utsträckning än äldre att de riskerar att förlora jobbet om de gör privata saker på kontoret.

– Med ökad digitalisering går det inte att ha total kontroll över vad medarbetaren gör på kontoret och de smarta telefonerna har gjort det ännu svårare. Därför tror jag att det är viktigare än någonsin att våga släppa detaljstyrningen och istället tydligt kommunicera vad frihet under ansvar innebär, säger Cecilia Söderström.

På svenska kontor är det accepterat att göra vissa privata saker. Sju av tio menar att det anses vara allmänt okej på kontoret att ringa privata telefonsamtal, hälften att det är okej att mejla eller sms:a till vänner och ungefär en tredjedel menar att det är allmänt okej att nöjessurfa eller Facebooka.

2,1 miljoner svenskar arbetar på kontor och Kontorsbarometern är en återkommande undersökning om kontorsanställdas vanor och åsikter. Årets undersökninge genomfördes via e-post under september med 2 025 deltagare.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]