Maria Rankka, Simon Safari och Stefan Ränk.
Publicerat 15 juni, 2018

Här är svaren vi vill ha på Järvaveckan

Bostadspolitik är bevisligen ingen het fråga i valdebatten men under Järvaveckan pågår diskussionen. På lördag är det dags för stor bostadspolitisk debatt. Här är några av frågorna som Handelskammarens Maria Rankka, Hyresgästföreningens Simon Safari och Einar Mattssons Stefan Ränk vill få svar på.

Även förra året debatterades bostadspolitiken, men gensvaret från publiken var då njuggt. Så här recenserade en dam i publiken debatten:

[ Annons ]

– Tror ni verkligen att vi som kommit hit idag är imponerade av er som skyller ifrån er på varandra. Ni har inte kommit med en enda konkret idé om hur vi ska lösa detta.

Återstår att se om det ges några mer konkreta svar på lördag.  I den bostadspolitiska debatten ställer representanter från samtliga partiet i Stockholms stadshus upp.

Fastighetstidningen frågade tre personer väl insatta i Stockholms bostadspolitik vad de vill ha svar på.

För Maria Rankka, vd i Stockholms Handelskammare, är svaret självklart: hur ska rörligheten på bostadsmarknaden, och inte minst i Stockholm, öka?

– Jag skulle vilja veta om de kommer att jobba för att sina partier nationellt ska vara redo att gå in i partiövergripande samtal om en stor reform som syftar till att öka rörligheten på bostadsmarknaden, säger Maria Rankka.

Hon menar att allt inte kan handla om att bygga mer.

– 99 procent av debatten handlar om det, men nyproduktionen är bara cirka 1 procent av marknaden. Dags att prata om hur vi bättre nyttjar de övriga bostäderna som redan finns, säger Maria Rankka.

Lika skattemässig behandling av hyresrätter och egna hem, det är beskedet som Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm, framför allt efterlyser från politiken.

– År efter år missgynnas de boende i hyreslägenhet på grund av ränteavdrag och rut-avdrag som boende i bostadsrätter och villor kan göra. Vi måste få till ändringar där så att allt boende har samma villkor.

I Stockholm menar Simon Safari att de lokala politikerna måste bli bättre på att fördela marken till aktörer som vill bygga billigt.

– I dag verkar det bara vara de stora aktörerna som får marktilldelningar.

Men är det ett område som han anser att politikerna ska hålla sina fingrar borta från är det hyressättningen.

– Politiker är inte så insatta i hur bruksvärden fungerar, det är en sak för parterna att lösa, och vi är på god väg att här i Stockholm hitta en bra modell för systematiserad hyressättning.

I närliggande Hjulsta äger och förvaltar Einar Mattsson fastigheter. Bolagets vd Stefan Ränk önskar att de insatserna som görs där, och på annat håll, gav utdelning även i ett större sammanhang.

– Jag önskar att kommunerna skulle värdera långsiktighet och ”track-record” hos fastighetsägare och projekttutvecklare högre när det kommer till frågor om markanvisningar, markförsäljningar och stadsutveckling.  Jag önskar också att kommunerna inte bara prioriterar resurserna till exploatering av nya områden utan även att det finns energi till hur det befintliga beståndet succesivt kan förädlas.

På rikspolitisk nivå vill Stefan Ränk få besked om en mer långsiktig bostadspolitik. För Stefan Ränk handlar det om villkor för en bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. Något som han konstaterar kan kosta på opinionsmässigt och innebära att heliga kor måste slaktas. Så hans fråga lyder:

– Vad gör ditt parti för att det ska bli möjligt att nå en partiöverskridande reform av bostadsmarknaden under nästa mandatperiod.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]