[ Annons ]

Publicerat 11 maj, 2016

Här är Stråths förslag på hyresförändringar

Kortare tid för hyresförhandlingar, skiljeförfarande vid tvister och ingen sänkning av presumtionshyror. Det är vad Hyresgästföreningen och Sabo kommit överens om i de samtal som förts med regeringens ”medlare” Claes Stråth.

Rapporten som Claes Stråth i dag lämnade till bostadsminister Per Bolund beställdes av den förra ministern Mehmet Kaplan. Uppdraget var att öka effektiviteten på hyresbostadsmarknaden och utveckla hyresrätten som boendeform, samt att se över hyresstrukturen med avseende på olika bruksvärdesegenskaper.

[ Annons ]

Det som Hyresgästföreningen och Sabo är överens om och som Claes Stråth även föreslår är:

1. För att lösa förhandlingskonflikter föreslås ett skiljenämnd med opartisk ordförande som ska kunna avgöra tvister med bindande verkan om såväl den årliga hyressättningen som hyressättningen vid nybyggnation och presumtionshyror.

2. En spärregel som innebär att om prövning görs av presumtionshyran kan den inte sänkas. På det sättet elimineras fastighetsägarens risk och investeringskalkylen blir hållbar.

3. Spärregeln ska kompletteras med begränsad möjlighet att använda en sådan som jämförelseobjekt vid en bruksvärdering eller allmän skälighetsbedömning.

4. Begränsning av förhandlingsperioden till maximalt tre månader.

5. Fortsätta arbete med systematiserad hyressättning, färre parametrar (Sverigemodell) och IT-stöd för systematiskt hyressättning.

6. Transparens med bättre offentlig statistik av hyror.

Fastighetsägarna lämnade som bekant dessa samtal eftersom de två övriga parterna inte var redo att diskutera en långsiktig reformering och ny hyresmodell där man bland öppnar för fritt avtalade hyror för nyproduktion. Reinhold Lennebo, vd på Fastighetsägarna Sverige, anser även idag att det var rätt beslut.

– Det som presenteras nu är mindre justeringar av dagens hyressättning. Och det är inte så förvånande eftersom Hyresgästföreningen och Sabo vill behålla det befintliga systemet. Men då tar man inte ansvar för en dysfunktionell bostadsmarknad och man tar inte ansvar för att öka bostadsbyggandet.

Vad anser du om de förslag som läggs, till exempel en opartisk skiljenämnd?

– Det är inga kontroversiella förändringar och de är säkert bra. Blir de skarpa förslag ska vi titta närmare på dem, men som sagt, de löser inte de stora problemen på bostadsmarknaden.

Kurt Eliasson, vd på Sabo beklagar att Fastighetsägarna inte var med till slutet.

– Synd att Fastighetsägarna inte var tillräckligt uthålliga och stannade kvar för att medverka till detta. Förslaget är verkligen något som marknaden behöver och med detta visar vi att vi tar ansvar för både befintliga och nybyggda hyresrätter. Med en sådan skiljenämnd garanteras vi ett beslut som gör att bostadsföretagen kan ta ställning till om man antingen kan gå vidare och bygga de nyproduktionsprojekt som prövats eller inte, säger Kurt Eliasson, vd för Sabo i en kommentar.

Hyresgästförenings ordförande Marie Linder säger i ett pressmeddelande:

– Vi kommer fortsätta driva på både nationellt och regionalt för att genomföra de förändringar som har arbetats fram under samtalen med Stråth. Och vi sträcker återigen ut en hand både till Fastighetsägarna Sverige och till samtliga privata fastighetsägare så att vi, tillsammans med SABO, kan ta gemensamt ansvar för utvecklingen framöver, säger Marie Linder.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]