[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 17 augusti, 2020

Här är sommarens utredningar att ha koll på

Under sommaren har flera utredningar och förordningar lagts fram. Här är ett sammandrag.

Störst betydelse för bostadsdebatten får förmodligen de över 1150 sidor förslag inom en rad områden som Jämlikhetskommissionen presenterade i början av augusti. En hel del gäller bostadspolitiken. Utredaren Per Molander föreslår bland annat ett ökat statligt ansvar att tillhandahålla sociala bostäder. Detta och en rad andra delar i rapporten kan du läsa om här.

• På det bostadspolitiska området finns även uppdraget till Boverket att undersöka risker för diskriminering på bostadsmarknaden. Myndigheten ska analysera hur hyresbostäder med och utan besittningsskydd förmedlas och vilka krav som hyresvärdar ställer på presumtiva hyresgäster. I uppdraget ingår även att titta på hur förmedlingsplattformar hanterar kravprofiler. stadsmarknaden och etablering på arbetsmarknaden.

[ Annons ]

– Den ekonomiska tillbakagång som följer i Coronavirusets spår kan innebära långvarig arbetslöshet och svårigheter när det gäller egen försörjning. Därför är det nu särskilt angeläget att undersöka hur förmedlingen på bostadsmarknaden, både första- och andrahandsmarknaden, påverkar olika grupper i en ansträngd ekonomisk situation, kommenterar bostadsminister Per Bolund.

• Eftersom många företag vill få större möjligheter att ta hand om sitt avfall själva har regeringen gett tidigare generaldirektören för Kemikalieinspektionen, Ethel Forsberg i uppdrag att ge förslag på lösningar. Med ett så kallat frival, att verksamheterna kan välja att hantera avfallet på annat sätt än genom att lämna det till kommunen, hoppas man stärka den cirkulära ekonomin. Återstår att se om det kan återskapa ett naggat förtroende kring avfallsfrågor. Att regeringen i våras meddelade att producentansvaret för returpappersinsamlingen upphävs väckte som bekant en hel del protester.

• På miljöområdet märks även förslaget till en ny förordning som långsiktigt ska främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet ska vara att stödja en grön och hälsosam riktning samtidigt som det skapas trygga, trivsamma och inkluderande utemiljöer.

• Frågan är om stöd till stadsgrönska även det blir ett stöd som gång efter annan åter måste utvärderas? Nu har nämligen Boverket fått i uppdrag att utvärdera det avvecklade stödet för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden. Ett stöd som redan tidigare sågats av bland annat Riksrevisionen. Men det ingår nu också att analysera vilka styrmedel som faktiskt är relevanta för att främja renoveringar samt miljö- och energieffektiviserande åtgärder i det befintliga bostadsbeståndet.

• Ett annat område som knappast är någon kioskvältare är hur digitaliseringen är ett viktig för att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen. I slutet av juli fick i alla fall Lantmäteriet uppdraget att driva på en kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i fastighetsbildningsprocessen.

– Ett ökat bostadsbyggande och omställningen till ett fossilfritt samhälle förutsätter effektiva processer. Digitaliseringen är ett kraftfullt verktyg för att uppnå detta, säger bostadsminister Per Bolund. • Det har också hunnits med ändringar i plan- och bygglagen, PBL. Dels ändrades den tillåtna storleken på attefallshus den 1 augusti. Nu kan bygga upp till 30 bygglovsbefriade kvadratmeter. Mer relevant för fastighetsbolag är sannolikt ändringarna när det gäller bygg- och rivningsavfall som bland annat innebär att kontrollplanen ska innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand. Syftet är att återanvändning ska underlättas.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]