[ Annons ]

Diligentia och Veidekke står bakom den första stadsdelen i Norden som kommer att hållbarhetsklassas enligt det internationella systemet BREEAM Communities.
Publicerat 29 november, 2013

Här är nordens första BREEAM-klassade stadsdel

Diligentia och Veidekke står bakom den första stadsdelen i Norden som kommer att hållbarhetsklassas enligt det internationella systemet BREEAM Communities.

I Masthusen i Malmö ska totalt 100 000 kvadratmetrar omvandlas till nya kontor och lägenheter som kompletteras med handel, service och restauranger. Stadsdelen, där Diligentia ansvarar för utveckling av området blir nu den första i Norden som kommer att hållbarhetsklassas enligt det internationella systemet BREEAM Communities. Veidekke Entreprenad, som tog första spadtaget på Masthusen kv 11 under våren 2012, bygger ett kontorshus i sju våningar enligt BREEAM Office & Retail. I dagarna meddelades resultatet från den interimbedömning som görs av byggnadens projektering. Med 77,71% är resultatet det högsta BREEAM-betyg som uppnåtts i Sverige.

[ Annons ]

– BREEAM ställer krav på gedigen dokumentation och bevis på genomförandet. Tack vare ett gott och tätt samarbete med bland andra Diligentia, WSP och våra miljökonsulter på Ramböll har vi lyckats väldigt bra, säger Cecilia Eneberg projektchef på Veidekke Entreprenad.

Då flera av Diligentias hyresgäster är internationella var det faktum att BREEAM är ett välkänt internationellt verktyg, som certifierar hållbar utveckling, viktigt. Gröna lösningar är viktiga faktorer och av hög prioritet när hyresgästerna väljer kommersiella lokaler och det finns en efterfrågan på hållbara stadsdelar i Sverige.

– Vi har högt satta ambitioner vad gäller hållbarhet. Det är glädjande att vi, tillsammans med Veidekke, lyckats få ett så gott betyg, säger Anders Lindberg teknisk chef kontor Diligentia.

Att arbeta med BREEAM har rent praktiskt inneburit allt från att bygga rätt från början till att hålla bygget prydligt, säkert och tillgängligt, informationsskyltar och handikappanpassning till krav på hur ljus ska riktas för att undvika ljusföroreningar. I byggbodarna finns snålspolande toaletter, luft-värmepumpar som kompletterar elementen och på väggarna hänger tidtabeller som ska uppmuntra till kollektivtrafikresande. Vatten- och elförbrukning samt mängden avfall som genereras visas på Infoline med förhoppningen att hålla förbrukningen nere.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]