[ Annons ]

Jakobsberg får 1 000 nya bostäder när ett industriområde förvandlas till bostäder och service. Det är ett steg i arbetet med visionen ”Det levande Jakobsberg” vars syfte är att förstärka och utveckla Jakobsberg som ett attraktivt och naturligt centrum för Järfälla.
Publicerat 21 juni, 2011

Här är Jakobsbergs nya bostadsområde

Jakobsberg får 1 000 nya bostäder när ett industriområde förvandlas till bostäder och service. Det är ett steg i arbetet med visionen ”Det levande Jakobsberg” vars syfte är att förstärka och utveckla Jakobsberg som ett attraktivt och naturligt centrum för Järfälla.

Järfälla kommun har tecknat ett ramavtal med JM som ska bygga flerbostadshus i centrala Jakobsberg. Området kommer bestå av ungefär 1 100 – 1 200 bostäder med verksamheter i bottenvåningarna. Söderdalen, som området kommer kallas, är uppdelat i 15 kvarter. Bebyggelsen ska ta fasta både på den traditionella rutnätsstadens kvaliteter och modernismens öppna byggnadssätt. Den kommande bebyggelsen skapar ett behov av förskoleplatser och man kommer därför bygga två förskolor inom området.

[ Annons ]

Flera mötesplatser i form av torg och parker planeras inom Söderdalen. Centralt i området planeras en park med utrymme för lek och rekreation. Lekplatsen i parken ska kunna utnyttjas av både allmänheten och förskoleverksamhet. Den sydliga entrén till Jakobsbergs pendeltågstation i anslutning till området kommer att medfinansieras av JM .

Syftet med visionen ”Det levande Jakobsberg” är att förstärka och utveckla Jakobsberg som ett attraktivt och naturligt centrum för Järfälla. Den utgår bland annat från ökade krav på tillgänglighet, en skola i förändring samt en hälsotrend som blir allt viktigare. De fysiska konsekvenserna av visionen är att drygt 2 000 nya bostäder ska byggas, nuvarande parkeringsytor i stor utsträckning ersätts av bostadshus och parkeringshus, en ny lokalisering av samlingslokaler övervägs och att en ny stadspark anläggs. Tidsperspektivet är satt till år 2025.

Här kommer det nya området Söderdalen ligga

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]