Publicerat 3 februari, 2016

Här är fjärrvärmebolagens utsläpp störst

Enligt en undersökning från Fastighetsägarna Sverige är skillnaderna mellan fjärrvärmebolagens klimatpåverkan stor. Störst är koldioxidutsläppen från fjärrvärmebolag i Ljungby, medan Tyresö och Haninge inte släpper ut någon koldioxid från avfalls- eller fossilbränning alls.

Det är Ljungby, Uppsala och Västerås som har de största utsläppsnivåerna. Det visar en rapport som Fastighetsägarna Sverige presenterar i dag. Nivåerna på de här orterna är betydligt högre än genomsnittet för de undersökta fjärrvärmebolagen, vilket beror på en hög andel fossila bränslen och avfallseldning.

[ Annons ]

– På ett år har Uppsala minskat andelen fossilt bränsle från 6 procent till 2 procent, bland annat genom att man bytt vilken el som tillförs vid värmeproduktionen. Även om utsläppsnivåerna fortfarande är väldigt höga är det en imponerande förbättring som visar att det är möjligt att drastiskt sänka koldioxidutsläppen, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige.

Fjärrvärmebolag som driver sina kraftvärmeverk med fossila bränslen har generellt sett höga utsläpp av koldioxid, men även sopeldning är kraftigt bidragande till höga halter av koldioxid.

Liksom tidigare år kan inget tydligt samband mellan fjärrvärmeproduktionens klimatpåverkan och pris ses.

– Fossila bränslen bör fasas ut helt för och förnyelsebara energikällor användas istället. Det är fullt möjligt att byta bränsle och det är ett viktigt steg för att uppnå EU:s mål om minskad förbränning och ökad återvinning, säger Rikard Silverfur.

I Tyresö och Haninge där fjärrvärmen helt kommer från biobränslen är bolagens klimatpåverkan som allra minst.

Rapporten i sin helhet finns att läsa här.

Fakta: Utsläpp från fjärrvärmebolagen

Fjärrvärmebolag med högst koldioxidutsläpp

 1. Ljungby 186 g/kWh
 2. Uppsala 181 g/kWh
 3. Västerås 162 g/kWh

Fjärrvärmebolag med lägst koldioxidutsläpp

 1. Tyresö 0 g/kWh
 2. Haninge 0 g/kWh
 3. Värmdö 3 g/kWh

Fjärrvärmebolag som har störst minskning av koldioxidutsläpp

 1. Uppsala -54 g/kWh
 2. Täby -50 g/kWh
 3. Skövde -40 g/kWh

Fjärrvärmebolag som har störst ökning av koldioxidutsläpp

 1. Sollentuna +43 g/kWh
 2. Västervik + 34 g/kWh
 3. Landskrona +25 g/kWh

Fakta om undersökningen

I rapporten Fjärrvärmen och miljö undersöks miljöpåverkan från 60 fjärrvärmebolag spridda över landet med både större och mindre fjärrvärmenät. Miljöpåverkan undersöks i form av koldioxidutsläpp i gram per producerade kWh fjärrvärme samt andel fossilt bränsle.

Fjärrvärmens klimatpåverkan mäts genom att summera den koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan. I denna undersökning har vi enbart tittat på utsläpp från förbränningen samt hur stor andel fossila bränslen som används i respektive fjärrvärmenät.

För att spåra eventuell korrelation mellan pris och klimatpåverkan har vi även inkluderat fjärrvärmepriser i undersökningen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]