Förslag från arkitektbyrån Henning Larsen.
Publicerat 12 april, 2017

Här är arkitektförslagen för Lunds centralstation

Fyra arkitektkontor har lämnat in förslag på hur Lunds nya stationshus kan komma att se ut. Samtliga förslag syftar till att knyta ihop staden med stationsområdet.

Lunds nya centralstation ska ta form i området där den mittersta gångbron nu finns. Alla förslag har olika lösningar på hur stationen ska utvecklas på båda sidor om spåret och integreras med resten av staden genom en sammanhållen arkitektur. Det nya stationsområdet kommer att skapa en helt ny form av mötesplats för både resenärer och lundabor.

[ Annons ]

– I förslagen finns många intressanta idéer på hur stationen och stationsområdet ska utvecklas tillsammans. Vårt mål är att få ett varierat och tryggt område med verksamheter som bidrar till att fler väljer kollektivtrafiken, säger Rolf Larsson, regionchef på Jernhusen.

I uppdraget till arkitektkontoren har det också ingått att skapa en helt ny miljö för resenärer, medborgare och besökare.

– Vi vill skapa en ny definition av vad en centralstation är – utöver stationens roll för resande vill vi också att det ska bli en mötesplats för både väntade och oväntade möten, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör.

Nu kommer en särskild bedömningsgrupp med representanter från Jernhusen och Lunds kommun samt utomstående experter att utvärdera förslagen. I början av juni beräknar Jernhusen och Lunds kommun kunna presentera vilket eller vilka av förslagen som blir aktuella att arbeta vidare med.

 

Förslag 1. Arkitektbyrå: Henning Larsen.

 

Förslag 2. Arkitektbyrå: 3XN.

 

Förslag 3. Arkitektbyrå: Betlachew. 

 

Förslag 4. Arkitektbyrå: Elding Oscarsson. 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]