[ Annons ]

De nya propositionerna som ska öka bostadsbyggandet är ett steg i rätt riktning, men det är inte tillräckligt, menar Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid KTH. "Man måste se närmare på incitamentstrukturen."
Publicerat 28 mars, 2014

Hans Lind: "Öka incitamenten för att bygga mer"

De nya propositionerna som ska öka bostadsbyggandet är ett steg i rätt riktning, men det är inte tillräckligt, menar Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid KTH. "Man måste se närmare på incitamentstrukturen."

Under bostadsseminarium ”Från 65 utredningar och uppdrag till 112 skarpa förslag” presenterade bostadsminister Stefan Attefall de propositionerna som regeringen lagt fram under februari och mars mer ingående. Bland annat innehåller de förslag om förenklad planprocess, nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov och samordnade regler för buller.

[ Annons ]

Målet, med förslagen, är att ta bort de hinder som håller tillbaka bostadsbyggandet. Men att undanröja hinder räcker inte säger Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid KTH, efter presentationen.
– Jag tror inte att de här reformerna kommer att hjälpa särskilt mycket, därför att hela den här modellen med bostadsbyggandets hinderbana bygger på en förutsättning som är tvivelaktig: nämligen att det finns en massa intressen av att bygga.

Hans Lind menar att det är fel på incitamentstrukturen och pekar på det begränsade intresset att bygga bostäder bland medborgare, kommuner och byggföretag – särskilt bostäder som vänder sig till grupper som har lägre inkomster. För markägare och byggföretag med byggrätter är det lönsamt att vänta, eftersom värdet stiger med tiden.
– Alla punkter pekar på att vi måste titta närmare på incitamentstrukturen. Staten, riksdag och regering måste ha ett mycket tydligare grepp att styra de här instrumenten och straffa de kommuner som inte bygger. Vi kan inte lita på att kommunerna kommer att planlägga mark för att det finns brist på bostäder och vi kan inte lita på att företagen kommer att utnyttja byggrätterna snabbt.

Hans Lind tar också upp att marknaden där välgörenhetsstiftelser och allmännyttan som har byggt bostäder åt låginkomsttagare aldrig fungerat. Sannolikt för att den är för riskfylld.
– Då krävs det andra politiska åtgärder än att bara ta bort hinder, avslutar Hans Lind.

Martin Lindvall, näringspolitisk chef hos Fastighetsägarna, närvarade på seminariet och tog upp det nuvarande hyressättningssystemet under den efterföljande diskussionen. Martin Lindvall föreslår att man måste titta på vilka åtgärder som på kort sikt stimulerar nyproduktion och hur ökad rörlighet på hyresmarknaden kan stimuleras.
– Man har föredömligt vänt på en massa stenar och fler kan man vända på. Men en del ligger där de ligger: Hur väl fungerar det svenska hyressättningen? Vad kan göras på lång sikt för att förbättra och hjälpa i alla kategorier – inte minst de som idag har svårt att ta sig på hyresmarknaden. ”Affordable housing” är en fråga som kommer bli allt viktigare att ta tag i, säger Martin Lindvall.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]