Publicerat 4 oktober, 2022

Handelsbanken sänker rekommendationer för fastighetsbolag

Handelsbanken har släppt en analys på fastighetssektorn innehållande tio rekommendationsförändringar.

"Sammantaget tror vi att de nästkommande 12-24 månader kommer att innebära ett svagt sentiment för fastighetsaktier. Vi bedömer att risken för tvingande nyemissioner och/eller behov av avyttringar som leder till stigande avkastningskrav fortfarande inte är helt inprisad i marknaden", skriver Handelsbanken i ett marknadsbrev.

Handelsbanken sänker Trianon, John Mattson, Heba, Balder, Castellum, Entra och NP3 till vår kortsiktiga rekommendation Sälj (från Behåll) och långsiktiga rekommendation Underperform (från Market perform).

Banken står fast vid Behåll-rekommendation för Sagax, men sänker sin långsiktiga rekommendation till Market perform (Outperform).

Slutligen sänker Handelsbanken rekommendationen för Pandox och Stendörren till Behåll, men för den sistnämnda aktien behåller de sin långsiktiga rekommendation Outperform.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]