Publicerat 2 juli, 2021

Handelsbanken inleder bevakning av Heba – rekommendation behåll och riktkurs på 145 kronor

Trots låg risk och solida tillväxtutsikter ser Handelsbanken ingen större uppsida i fastighetsbolaget Heba på tolv månaders sikt. Handelsbanken tar upp bevakning av Heba med rekommendationen behåll och en riktkurs på 145 kronor.

Riktkursen implicerar 20 procents premie jämfört med beräknat substansvärde per 2023.

"Efterfrågan är stark på Hebas marknader drivet av befolkningstillväxt, demografiska förändringar och underskott av hyresbostäder. Detta innebär låg risk för vakanser och gynnsamma förutsättningar för Hebas investeringar och projektutveckling under kommande år", skriver Handelsbanken.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]