En fortsatt stabil detaljhandel nästa år, det spår HUI Research i sin senaste konjunkturbedömning. Men det finns orosmoln – framförallt den rådande politiska osäkerheten i kombination med de nya amorteringskraven.
Publicerat 9 december, 2014

Handeln spås stabil tillväxt trots orosmoln

En fortsatt stabil detaljhandel nästa år, det spår HUI Research i sin senaste konjunkturbedömning. Men det finns orosmoln – framförallt den rådande politiska osäkerheten i kombination med de nya amorteringskraven.

HUI Research spår i sin konjunkturbedömning en stabil tillväxt på 2,5 procent i svensk ekonomi det kommande året. Hushållens konsumtion fortsätter i samma takt och med samma goda förutsättningar.

[ Annons ]

Men i horisonten växer orosmolnen. I en enkätundersökning bland drygt 1 000 svenskar i december tror en av fem tror att deras konsumtion kommer att påverkas negativt av det osäkra politiska läget fram till extravalet i mars 2015.

Men HUI Research gör bedömningen att om valet får en hyfsat stabil utgång blir dock effekterna på konsumtionen som helhet begränsade. Konsumtionen väntas under 2015 öka med 2,8 procent.

Under hösten har sällanköpsvaruhandeln visat stark tillväxt och har hittills ökat med 4,3 procent. Hushållen har vågat handla kapitaltunga varor, vilket framförallt gynnat branscherna möbler och hemelektronik. Under 2015 väntas sällanköpsvaruhandeln öka med 3,0 procent, en fortsatt stabil om än något försiktigare takt.

Dagligvaruhandeln fortsätter att växa i stabil men måttlig takt och helårsprognosen om 2,5 procent för 2014 ligger kvar. Under 2015 väntas dagligvaruhandeln fortsätta att växa i samma takt, med samma prisutveckling som 2014.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]